วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ความรู้เรื่องยา...ยามีกี่ประเภท ?

ความรู้เรื่องยา...ยามีกี่ประเภท ?

  • Share:

ยาเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการบำบัดรักษา บรรเทาอาการ หรือใช้ป้องกันโรค ยาแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไป เช่น ยาทา ยาฉีด ยากิน เป็นต้น หากเราใช้ยาไม่ถูกต้องหรือใช้โดยไม่ระมัดระวัง อาจทำให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนี้การใช้ยาไม่ถูกขนาดอาจจะทำให้ไม่ได้ผลในการรักษา เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ หรือทำให้สุขภาพของผู้ใช้ทรุดโทรมลงได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่ายาเปรียบเสมือนดาบสองคม คือ มีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ การใช้ยาจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ยาแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

1. ยาสมุนไพร เป็นยาที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่

- พืชและส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ราก แก่น ลำต้น ใบ ดอก ผล ช่อ เปลือก หรือเมล็ด โดยหากเอามาใช้ทำยาโดยไม่ผ่านการแปรรูปเลย เรียกว่า “เครื่องยาสมุนไพร” ตัวอย่างเช่น ใบหรือฝักมะขามใช้เป็นยาระบาย ผลมะเกลือใช้เป็นยาขับพยาธิ ปากขอ เป็นต้น แต่ถ้าสกัดเอาสารที่มีในพืชออกมาทำให้บริสุทธิ์โดยกำหนดขนาด การใช้รักษาโรค สารเหล่านี้เรียกว่า “สารสกัดบริสุทธิ์” เช่น ควินินได้จากเปลือกต้น ชิงโคนา มอร์ฟีนและโคเคอีนได้จากยางของผลฝิ่นใช้เป็นยาแก้ปวด เป็นต้น

- สัตว์ ส่วนประกอบของสัตว์ที่นำมาใช้ทำยารักษาโรคได้ เช่น ฮอร์โมน เอนไซม์ ดี หมู ดีวัว เป็นต้น

- แร่ธาตุ เช่น ดินขาวใช้เป็นส่วนประกอบในยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ เป็นต้น

2. ยาสังเคราะห์ ปัจจุบันยาส่วนใหญ่ได้มาจากการสังเคราะห์โดยอาศัย ปฏิกิริยาทางเคมีในห้องปฏิบัติการ เช่น วิตามินบี 1 ที่ใช้แก้โรคเหน็บชา เป็นต้น

ติดตามสาระน่ารู้ในหัวข้อ รูปแบบของยาชนิดต่างๆ ได้ในศุกร์สุขภาพสัปดาห์หน้า

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้