วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เรือหลวงนราธิวาส เยือนทัพเรือกัมพูชา

เรือหลวงนราธิวาส เยือนทัพเรือกัมพูชา

  • Share:

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือ โดยเรือหลวงนราธิวาส เดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ อ่าวกำปงโสม ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีกำหนดการในการเข้าเยี่ยมผู้บัญชาการฐานทัพเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และบุคคลสำคัญระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค. พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล กล่าวว่า กองทัพเรือได้อนุมัติให้ทัพเรือภาคที่ 1 จัดตั้งหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ อ่าวกำปงโสม ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือกัมพูชาให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาด้านการทำประมง และพื้นที่เขตแดนในทะเล

สำหรับกำลังพลที่เป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ไปผูกสัมพันธ์กระชับมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ทำความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติตนไปแล้ว กำลังพลทุกคนต้องร่วมกันแสวงหาความร่วมมือ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวชายแดน และความปลอดภัย ทั้งนี้ การเดินทางไปเยือนเมืองท่าราชอาณาจักรกัมพูชาในปีนี้ ได้มีผู้แทนจังหวัดจันทบุรีและตราด ร่วมเดินทางไปกับเรือหลวง เพื่อร่วมกันรับทราบปัญหาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย โดยเฉพาะเขตแนวติดต่อชายแดนทั้งบนบกและในทะเลอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้