วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บีโอไอดึงเกาหลีลงทุนธุรกิจดิจิตอล

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงมูลค่าการขอส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนเกาหลีใต้ไตรมาสแรก (เดือน ม.ค.-มี.ค.) ของปีนี้ว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่า 4,276 ล้านบาท จากการขอส่งเสริม 9 โครงการ ซึ่งเป็นกิจการขนาดใหญ่ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สั่งการโดยระบบอินเตอร์เน็ต ขณะที่ปี 58 นักลงทุนเกาหลีใต้ขอส่งเสริมการลงทุน 2,800 ล้านบาท ทำให้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ขอส่งเสริมการลงทุนอยู่ในอันดับ 8 ของนักลงทุนจากทั่วโลก

ทั้งนี้ ปัจจุบันเกาหลีใต้และญี่ปุ่นสามารถใช้เทคโนโลยีควบคุมเครื่องจักรในการผลิตได้อย่างแพร่หลาย และมีประสิทธิภาพมาก แต่ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ของไทย ยังไม่มีศักยภาพมากขนาดนั้น บีโอไอต้องการเชิญชวนให้นักลงทุนเกาหลีใต้ลงทุนร่วมกับเอสเอ็มอีไทย เพื่อต่อยอดนำเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาใช้ในภาคการผลิตให้มากขึ้น จึงได้จัดสัมมนาโอกาสลงทุนอุตสาหกรรมไอทีในไทยเมื่อวันที่ 23 พ.ค.59 โดยกลุ่มเป้าหมายชักจูงการลงทุนคือ เอสเอ็มอีด้านดิจิตอลจากเกาหลีใต้ โดยได้นัดจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย มีนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน 50 ราย และจากเกาหลีใต้ 10 ราย “เกาหลีใต้และญี่ปุ่นใช้เทคโนโลยีควบคุมเครื่องจักรในการผลิตอยู่แล้วจึงเป็นโอกาสของเอสเอ็มอีไทย ที่จะร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อตอบสนองภาคการผลิต เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ไทยมีศักยภาพ ก็ต้องใช้ดิจิตอลเพื่อพัฒนาธุรกิจเช่นกัน”

นายโชคดีกล่าวว่า บีโอไอจะเสริมสร้างบรรยากาศทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ ที่จะผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิตอลของอาเซียน โดยปีนี้รัฐบาลมีงบประมาณในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับดิจิตอล 3,700 ล้านบาท สำหรับยอดการขอส่งเสริมการลงทุนในกิจการดิจิตอลไตรมาสแรกของปีนี้ อยู่ที่ 67 โครงการ มูลค่าลงทุน 1,351 ล้านบาท ส่วนทั้งปี 58 มีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิตอล 183 โครงการ เงินลงทุน 18,900 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการคมนาคมขนส่ง และโลจิส-ติกส์, ซอฟต์แวร์สำหรับบริการของธนาคาร, ซอฟต์แวร์สำหรับระบบโทรคมนาคม 4 จี รวมถึงแอพพลิเคชั่นการซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น.

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงมูลค่าการขอส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนเกาหลีใต้ไตรมาสแรก 24 พ.ค. 2559 03:37 24 พ.ค. 2559 03:38 ไทยรัฐ