วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พม.ดีเดย์ 30 พ.ค.นี้ จ่าย 10 ล. เยียวยาเหยื่อม็อบ ปี 56-57 รอบแรก

พม.ดีเดย์ 30 พ.ค.นี้ จ่าย 10 ล. เยียวยาเหยื่อม็อบ ปี 56-57 รอบแรก

  • Share:

โฆษก พม. เผย 30 พ.ค.นี้ ดีเดย์จ่ายเงิน 10 ล้านบาท เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 56-57 จำนวน 125 คน ในรอบแรก

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.53 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  นางเสาวนีย์ โขมพัตร โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กำหนดจัดพิธีมอบเงินตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในปี 2556-2557 (ชีวิตและร่างกาย) ในวันที่ 30 พ.ค.นี้ เวลา 10.30 น. ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและครอบครัว ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และในสังคมไทย คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ก.ย.2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในปี 2556-2557 (ชีวิตและร่างกาย) ซึ่ง พส.ได้เปิดรับคำร้องจากผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.-17 มี.ค.2559 มีผู้ยื่นคำร้องทั้งสิ้น จำนวน 820 คน โดยยื่นที่ส่วนกลาง จำนวน 577 คน และยื่นที่ภูมิภาค จำนวน 243 คน แบ่งเป็นระดับความเสียหาย คือ เสียชีวิต จำนวน 46 คน ทุพพลภาพ จำนวน 23 คน บาดเจ็บสาหัส จำนวน 97 คน บาดเจ็บปานกลาง จำนวน 251 คน และบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 403 คน 

นางเสาวนีย์ กล่าวอีกว่า ผู้ได้รับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองดังกล่าวที่ผ่านการพิจารณารอบแรกรวมทั้งสิ้น 125 คน แบ่งเป็นเงินเยียวยากรณีเสียชีวิต จำนวน 25 คน เงินเยียวยากรณีบาดเจ็บสาหัส 15 คน เงินเยียวยากรณีบาดเจ็บ จำนวน 18 คน และเงินเยียวยากรณีบาดเจ็บเล็กน้อย 67 คน รวมเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 10.8 ล้านบาท สำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม ประกอบด้วยกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารายละ 400,000 บาท กรณีทุพพลภาพรายละ 200,000 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัส (รักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 20 วัน) รายละ 100,000 บาท บาดเจ็บปานกลาง (รักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่เกิน 20 วัน) รายละ 60,000 บาท และบาดเจ็บเล็กน้อย (เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยใน) รายละ 20,000 บาท ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2659-6536 ในวันและเวลาราชการ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC หมายเลขโทรศัพท์ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้