วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทีวีดิจิตอล 5 ช่อง ไม่จ่ายค่าไลเซ่นส์งวด 3 รอคำสั่งศาล 27 พ.ค.

ครบกำหนดวันสุดท้าย ทีวีดิจิตอล 5 ช่อง ที่ร้องต่อศาลปกครอง ไม่มาจ่ายค่าไลเซ่นส์งวด 3 รอ 27 พ.ค.นี้ รอคำสั่งศาลปกครอง ขณะที่ 17 ช่อง จ่ายแล้ว รวม 6.4 พันล้านบาท...

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 3 โดยตลอดทั้งวันผู้ประกอบการทยอยเดินทางมาชำระเงินหลายราย รวมวงเงินที่ชำระให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว 6,400 ล้านบาท แต่มี 5 ช่อง ได้แก่ ไทยรัฐทีวี, พีพีทีวี, จีเอ็มเอ็ม แชนแนล, ช่องวัน และ ไบร์ททีวี แสดงความจำนงยังไม่ชำระจนกว่าจะมีคำสั่งจากศาลปกครองกลาง ที่มีคำสั่งนัดไต่สวนฉุกเฉินในวันที่ 27 พ.ค.นี้

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 16.30 น. ได้ครบกำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลงวดที่ 3 โดยมีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลชำระทั้งหมด 17 ช่อง จาก 22 ช่อง รวมยอดเงินทั้งหมด 6,485.912 ล้านบาท ขณะที่อีก 5 ช่อง ยังไม่ได้ชำระตามกำหนด รวมเป็นเงินจำนวน 2,388.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ร้องต่อศาลปกครองว่า กสทช.ไม่ดำเนินการเป็นไปตามประกาศและเรียกร้องค่าเสียหาย

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดไม่สามารถจ่ายค่าประมูลได้ทันภายในวันที่ 23 พ.ค.นี้ จะต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.5 ของวงเงินค้างชำระ คำนวณตามจำนวนวันที่จ่ายเงินล่าช้า และผู้ประกอบการทั้ง 5 รายจะต้องทำหนังสือชี้แจง กสทช.ด้วย และในระหว่างนี้ที่รอ กสทช.จะทำหนังสือแจ้งเตือนว่าครบกำหนดชำระเงินแล้ว ส่วนกรณีช่อง ไทยทีวี และเอ็มวีทีวี อีกกว่า 380 ล้านบาท ที่ยุติการออกอากาศ ทาง กสทช.จะเรียกเก็บจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันอีกครั้งตามกำหนด.

ครบกำหนดวันสุดท้าย ทีวีดิจิตอล 5 ช่อง ที่ร้องต่อศาลปกครอง ไม่มาจ่ายค่าไลเซ่นส์งวด 3 รอ 27 พ.ค.นี้ รอคำสั่งศาลปกครอง ขณะที่ 17 ช่อง จ่ายแล้ว รวม 6.4 พันล้านบาท... 23 พ.ค. 2559 19:39 23 พ.ค. 2559 20:19 ไทยรัฐ