วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. ชูมาสคอต 'หนุมาน' รณรงค์ใช้สิทธิ์ประชามติ

ปธ.กกต.เปิดศูนย์อำนวยการออกเสียงประชามติ ชูมาสคอตหนุมานรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์ประชามติ

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.และประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการการออกเสียงประชามติ (กลาง) กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ฯ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้การออกเสียงประชามติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สามารถป้องกันเหตุอันจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ สำนักงาน กกต. ได้ใช้มาสคอตรูปหนุมาน ซึ่งมีข้อความ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง เพื่อสื่อความหมายว่า ในปี 2559 นี้ ตรงกับปีนักษัตร "ปีวอก" คือ "ลิง" เปรียบเสมือนเทพแห่งลิงที่มีลักษณะนิสัยชอบอาสา ซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดีต่อบ้านเมืองช่วยพระรามปราบปรามทศกัณฐ์ และเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจใดก็ตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถ เสียสละตนเองจนบ้านเมืองกลับสู่ความสงบเรียบร้อย จึงนับว่าปีลิง เป็นปีพิเศษที่คนไทยจะได้ร่วมใจกันไปออกเสียงประชามติให้ประเทศชาติมีทิศทางในการพัฒนาต่อไป

ปธ.กกต.เปิดศูนย์อำนวยการออกเสียงประชามติ ชูมาสคอตหนุมานรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์ประชามติ 23 พ.ค. 2559 16:37 23 พ.ค. 2559 20:07 ไทยรัฐ