วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมศิลป์ เตรียมบูรณะ เรือนไทยโบราณในพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด เดนมาร์ก

กรมศิลป์ เตรียมบูรณะ เรือนไทยโบราณในพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด เดนมาร์ก

  • Share:

(ภาพจาก : นายเอนก สีหามาตย์)

กรมศิลปากร เตรียมบูรณะ-ปรับปรุงเรือนไทยโบราณในพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด ประเทศเดนมาร์ก หลังจากเสร็จสิ้นมีแผนการขอใช้พื้นที่บริเวณรอบเรือนไทยเพิ่มเติม เพื่อจัดแสดงวิถีชีวิต-ประเพณีไทย...

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 59 นายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อการบูรณะและปรับปรุงเรือนไทย ในพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด เมืองอาร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการเพื่อการบูรณะและปรับปรุงเรือนไทยในพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด ว่า ตามที่กรมศิลปากร ได้รับการประสานงานจาก ดร.เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา ประธานมูลนิธิฝนหยาดเดียว ประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด ประเทศเดนมาร์ก ว่า มีความประสงค์จะดำเนินการบูรณะและปรับปรุงเรือนไทยเครื่องไม้ภาคกลาง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้อาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์ ในบริเวณพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด เนื่องจากพบว่า เรือนไทยหลังนี้มีความสำคัญทางโบราณคดี สร้างขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ไทย-เดนมาร์ก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จฯ เยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ แต่เนื่องจากปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้มอบหมายให้ นายวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ กองโบราณคดี เป็นผู้รับผิดชอบสำรวจและเขียนแบบ และได้ประสานงานกับ เทศบาลเมืองเดนมาร์ก เพื่อเข้าดำเนินการดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ นายเอนก กล่าวอีกว่า ที่ประชุม มีความเห็นว่า ภายหลังจากที่บูรณะเสร็จแล้ว มีแผนการขอใช้พื้นที่บริเวณรอบเรือนไทยเพิ่มเติม เพื่อจัดแสดงวิถีชีวิตและธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเอกลักษณ์ของประเทศไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นำเสนอบรรยากาศรูปแบบบ้านไทยโบราณภาคกลาง รวมถึงนำโบราณวัตถุบ้านเชียง ที่เก็บไว้ในสถานทูตไทยในกรุงโคเปนเฮเกน นำออกมาจัดแสดงร่วมด้วย ที่ประชุมยังเห็นว่า ควรมีการจำแนกโบราณวัตถุตามยุคสมัย รวมทั้งจำแนกประเภทโบราณวัตถุตามแหล่งที่มา หรืออายุ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ชมสามารถได้ศึกษาและจดจำได้ง่าย ขณะเดียวกัน จะต้องมีการลงทะเบียนโบราณวัตถุ โดยจัดทำฐานข้อมูลโบราณวัตถุแต่ละชิ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังเสนอให้มีการจัดทำภาพประกอบคำบรรยาย หรือภาพเพิ่มเติมในส่วนที่โบราณวัตถุไม่สมบูรณ์ และจัดทำคู่มือประกอบการชม เพื่อที่จะให้ผู้ชมสามารถเรียบเรียงและเรียงลำดับความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้