วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท. สั่งด่วน ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด รับมือพายุฝนถล่ม เตือนคนระวังฟ้าผ่า

ปลัด มท. สั่งด่วนทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์พายุลมแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ย้ำ ผู้ว่าฯ นายอำเภอ เตรียมพร้อมรับมือทุกเหตุการณ์ ต้องบูรณาการทุกหน่วยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศในช่วงนี้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ในหลายจังหวัด ให้ระมัดระวังเหตุพายุลมแรงและฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อห่วงใยสถานการณ์ภัยพิบัติที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน และมีบัญชาให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือวิทยุด่วนที่สุด สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากเหตุฝนตกหนัก อาทิ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ อุบัติเหตุ น้ำท่วมขัง ปัญหาการคมนาคมขนส่ง การเดินเรือ ความปลอดภัยในอาคารและป้ายขนาดใหญ่ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยให้ดำเนินการเตรียมการ หรือตรวจสอบสภาพความปลอดภัยทุกด้านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด แผนปฏิบัติการฯ หรือ แผนเผชิญเหตุของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยให้เตรียมความพร้อมและบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งระบบการติดต่อสื่อสารต่างๆ ให้มีความพร้อม ทั้งนี้ อาจร้องขอหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

 2. จากข้อมูลพบว่าในแต่ละปีคนไทยมีสถิติถูกฟ้าผ่าจำนวนมาก และมักเกิดกับผู้มีอาชีพเกษตรกรรมที่ทำงานกลางแจ้งมากที่สุด และจากสถานการณ์วาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 17 พ.ค. 59 มีผู้เสียชีวิต 25 ราย ในจำนวนนี้มีสาเหตุเกิดจากถูกฟ้าผ่าถึง 11 ราย แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าสูง ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่าในที่กลางแจ้ง เช่น ในขณะฝนตก ห้ามหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้ป้ายโฆษณา วัสดุคอนกรีต และเสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีส่วนประกอบหลักเป็นโลหะอย่างเด็ดขาด และควรป้องกันตนเอง โดยการนั่งหมอบ ย่อตัวให้ต่ำและชิดกับพื้นให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการสวมใส่วัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่น เงิน ทองคำ ทองแดง นาก สร้อยโลหะ กำไลและร่มที่มีส่วนยอดเป็นโลหะ ห้ามอยู่ใกล้หรือใช้อุปกรณ์ ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่น เครื่องมือการเกษตร โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น  

ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ ทำหน้าที่บูรณาการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และหากเกิดภัยพิบัติให้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานลงไปช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุในทันที โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัดอย่างใกล้ชิดด้วย 

ปลัด มท. สั่งด่วนทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์พายุลมแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ย้ำ ผู้ว่าฯ นายอำเภอ เตรียมพร้อมรับมือทุกเหตุการณ์ ต้องบูรณาการทุกหน่วยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ 23 พ.ค. 2559 14:56 23 พ.ค. 2559 15:54 ไทยรัฐ