วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยรับข้อเสนอ 'ยูพีอาร์' ทบทวนเลิกโทษประหาร

กสม.เผยไทยรับข้อเสนอที่ประชุม "ยูพีอาร์" ทบทวนยกเลิกโทษประหารชีวิต ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ของรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ค.59 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ออกเอกสารชี้แจงปัญหาโทษประหารชีวิตว่า โทษประหารชีวิตเป็นการลงโทษผู้กระทำผิด ที่มีเกณฑ์การกำหนดโทษสูงสุดของสังคม มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ในอดีตเป็นการลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้ายทารุณ เพื่อแก้แค้นทดแทนต่อผู้กระทำความผิดเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อเป็นการข่มขู่ยับยั้งและการตัดโอกาสในการกระทำความผิด เพื่อเป็นการตอบสนองต่อรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความเป็นธรรมในสังคม แต่ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการลงโทษได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเป็นสำคัญ กระนั้นก็ตามทุกครั้งที่มีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้น สังคมไทยมักจะถกเถียงกันว่า ควรจะมีโทษประหารชีวิตหรือไม่ ในปัญหาข้อนี้ความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย โดยฝ่ายแรก เห็นว่า โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต้องคงไว้ หากคดีนั้นกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ลงโทษประหารชีวิต ก็เรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายให้ลงโทษประหารชีวิต โดยให้เหตุผลว่า มาตรการนี้เป็นวิธีการที่จะสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชน และสร้างสังคมให้สงบสุข

ส่วนฝ่ายหลังไม่เห็นด้วยกับการมีโทษประหารชีวิต หากกฎหมายยังมีโทษประหารชีวิต ก็ต้องการให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยให้เหตุผลว่า โทษประหารชีวิตเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู่ เป็นการสร้างความทรมานต่อร่างกายและจิตใจ ขัดกับหลักการพื้นฐานของศาสนา และไม่ได้ช่วยให้อาชญากรรมลดลง การยกเลิกโทษประหารชีวิตจะเป็นไปได้หรือไม่ กระแสสังคมมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ หากสังคมเห็นว่า ความผิดเกิดจากการกระทำ ควรหยุดที่การกระทำนั้น ไม่ใช่หยุดชีวิตของผู้กระทำความผิด (End Crime, Not Life) การยกเลิกโทษประหารชีวิตก็คงทำได้ไม่ยาก แต่หากความกังวลในความปลอดภัยของชีวิตมีความสำคัญมากกว่า การยกเลิกโทษประหารชีวิตก็คงจะเกิดขึ้นได้ยาก ทั้งการยกเลิกโทษประหารชีวิตต้องใช้เวลาในการปรับทัศนคติของผู้คนในสังคม และเตรียมความพร้อมทั้งทางกฎหมาย การบริหารกระบวนการยุติธรรม และระบบราชทัณฑ์ รวมทั้งระบบที่จะสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้คนในสังคม

หัวหน้าคณะผู้แทนไทย แถลงผลการเข้าร่วมประชุมและรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะทำงานยูพีอาร์ ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559 และรับข้อเสนอแนะของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิตกลับมาพิจารณา ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) ของรัฐบาล.

กสม.เผยไทยรับข้อเสนอที่ประชุม "ยูพีอาร์" ทบทวนยกเลิกโทษประหารชีวิต ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ของรัฐบาล 23 พ.ค. 2559 14:45 23 พ.ค. 2559 16:03 ไทยรัฐ