วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช. หนุนขนส่ง ศก.พิเศษชายแดน สร้างถนนเลี่ยงเมืองอรัญฯ กว่า 15 กม.

ทางหลวงชนบท สนับสนุนขนส่ง ศก.พิเศษชายแดน สร้างถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศกว่า 15 กิโลเมตร มั่นใจ ช่วยสร้างความสะดวกสบาย กระตุ้นเศรษฐกิจเติบโต...

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.59 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้การขนส่งสินค้า วัสดุอุปกรณ์ ด้านการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมมีการพัฒนามากขึ้น การกระจายสินค้า ไปยังภูมิภาคต่างๆ ก็มากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดการจราจรที่หนาแน่น เกิดปัญหาด้านการคมนาคมและการขนส่ง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดังนั้น ทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33–ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 15.425 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างทางเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตชุมชน และกระจายการจราจรเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยรถที่มาจากอำเภอวัฒนานคร สามารถใช้เส้นทางของโครงการฯ เข้าสู่อำเภออรัญประเทศ เพื่อไปยังด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก และรถจากบริเวณด่านผ่านแดนฯ สามารถกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาค โดยใช้เส้นทางของโครงการเป็นทางเลี่ยงชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง จึงเป็นเส้นทางที่สามารถแก้ปัญหาจราจรติดขัดในชุมชน ลดระยะเวลาในการเดินทาง พร้อมทั้งเป็นการกระจายความเจริญของชุมชนไปสู่รอบนอกได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการถนนตัดใหม่ตลอดเส้นทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการกิโลเมตรที่ 0+000 โดยแยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 33 (กิโลเมตรที่ 293+500) สิ้นสุดโครงการกิโลเมตรที่ 15+425 ซึ่งบรรจบถนนทางหลวงหมายเลข 33 (กิโลเมตรที่ 304+019) บริเวณด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก ลักษณะการก่อสร้าง เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร เป็นแบบทางคู่ขนาน พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับข้ามทางรถไฟและสะพานข้ามคลอง รวม 3 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพานจุดกลับรถและทางแยก เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 935 ล้านบาท แบ่งเป็นงบผูกพัน ปี 2558-2560.

ทางหลวงชนบท สนับสนุนขนส่ง ศก.พิเศษชายแดน สร้างถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศกว่า 15 กิโลเมตร มั่นใจ ช่วยสร้างความสะดวกสบาย กระตุ้นเศรษฐกิจเติบโต... 23 พ.ค. 2559 14:13 23 พ.ค. 2559 15:05 ไทยรัฐ