วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2 ปี คสช. 'พรเพชร' ฟุ้ง สนช.ทำงานบรรลุเป้าหมาย

"พรเพชร" อุ้ม คสช.เข้ามาทำหน้าที่รักษาความสงบให้บ้านเมือง ฟุ้ง สนช.ทำงานบรรลุเป้าหมาย มั่นใจไม่กลายเป็นคู่ขัดแย้งกระบวนการปรองดอง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.59 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงผลงานการทำงานครบรอบ 2 ปีของ คสช.ว่า คสช.เข้ามาบริหารประเทศเพราะสถานการณ์ก่อนเหตุการณ์ 22 พ.ค.57 ที่รัฐมีความล้มเหลว ไม่สามารถบริหารประเทศได้ คสช.จึงเข้ามารักษาความสงบให้บ้านเมือง ส่วนการทำหน้าที่ของ สนช.ได้ออกกฎหมายที่ขาดและค้างการพิจารณาให้เรียบร้อย โดยเฉพาะกฎหมายที่เป็นนโยบายของ คสช.เพื่อวางพื้นฐานการปฏิรูปประเทศ หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ถือว่า สนช.ทำงานเป็นภารกิจหลักของ คสช.ได้ตามเป้าหมาย ส่วนเรื่องความปรองดองคงต้องใช้เวลา แต่มีการวางพื้นฐานให้ประชาชนอยู่ในกรอบกฎหมาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป เชื่อว่าทุกภาคส่วนตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองเต็มที่

ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่า ขณะนี้ คสช.จะกลายเป็นคู่ขัดแย้งเองนั้น เป็นเรื่องฝ่ายที่กล่าวอ้าง เพราะ คสช.ไม่ไปขัดแย้งกับใคร ส่วนที่วิทยากรอาสาสมัครระดับจังหวัด (ครู ก.) ยังเข้าใจผิดคำถามพ่วงประชามติว่า อาจเป็นการต่ออายุให้ คสช.นั้นไม่ทราบว่าครู ก.เข้าใจผิดจริงๆหรือไม่ เพราะคำถามพ่วง สนช.เป็นภาษาเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม สนช.จะลงพื้นที่ชี้แจงคำถามพ่วงประชามตินัดแรก ในวันที่ 28-29 พ.ค. ที่ จ.นครนายก คาดว่า สนช.จะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ คิดว่าไม่มีใครบิดเบือนอะไร นอกจากมีกระบวนการตั้งใจให้บิดเบือนเข้าใจผิด

"พรเพชร" อุ้ม คสช.เข้ามาทำหน้าที่รักษาความสงบให้บ้านเมือง ฟุ้ง สนช.ทำงานบรรลุเป้าหมาย มั่นใจไม่กลายเป็นคู่ขัดแย้งกระบวนการปรองดอง 23 พ.ค. 2559 13:03 23 พ.ค. 2559 14:37 ไทยรัฐ