วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่พบเรื่องร้องเรียน 'ผกก.ดินแดง' ถูกย้ายเข้า บก.น.2 ปี 58

"พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา" ไร้มลทิน ไม่พบหนังสือร้องเรียนตามอ้าง ก่อนถูกย้ายจากตำแหน่ง ผกก.สน.ดินแดง ไปปฏิบัติราชการใน บก.น.2...

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีมีการแจ้งข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา ผกก.สน.ดินแดง โดยอ้างว่ามีหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อย กระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช.น. (ตำแหน่งในขณะนั้น) มีคำสั่งที่ 313 /2558 เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน โดยสาระสำคัญคือ ให้ พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา ผกก.สน.ดินแดง ปฏิบัติราชการในสังกัด บก.น. 2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบก.น. 2 มอบหมาย และได้มอบหมาย พ.ต.อ.เอนก ไพรศรี ผกก.ผอ.บก.สปพ. รักษาราชการแทน ผกก.สน.ดินแดง โดยเหตุผลความจำเป็นการให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนภายใน บช.น. เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และ 74 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็น อธิบดี หรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไป ปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นั้น

ล่าสุด จากการตรวจสอบของ "ไทยรัฐออนไลน์" ปรากฏ พ.ต.อ.ปวร ไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ช่วงดำรงตำแหน่ง ผกก.สน.ดินแดง แต่อย่างใด และไม่ปรากฏหลักฐานหนังสือร้องเรียนใดๆ อย่างที่มีการอ้างถึงและส่งต่อข้อมูล และโดยจากประวัติการทำงานของ พ.ต.อ.ปวร พบว่า ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบพึงพอใจการทำหน้าที่ นอกจากนี้ ยังพบว่า พ.ต.อ.ปวร ยังเป็นนายตำรวจที่มีแนวคิดเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาทิ แนวคิดมี่ต้องการให้ทุกสถานีตำรวจมีที่พักอาศัยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใน สน.นั้นๆ พักอาศัย เพื่อต้องการให้เกิดการเข้าถึงประชาชน รับรู้ปัญหาร่วมกับประชาชน มากกว่าการทำงานแบบเช้าไป เย็นกลับ ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างระหว่างข้าราชการตำรวจและประชาชนมากขึ้น

นอกจากนั้น ยังพบรายงานผลการปฏิบัติราชการดีเด่นอันเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลารับราชการตำรวจมาโดยตลอดอีกด้วย อาทิ ปี พ.ศ. 2556 ขณะดำรงตำแหน่ง สวป./ทำหน้าที่เลขานุการโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน สภ.อ่าวลึก ภ.จ.กระบี่ ได้รับรางวัลตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนกลุ่ม 2 อันดับที่ 1 จากการตรวจของ บช.ภ.8

ปี พ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่ง สวป. /ทำหน้าที่เลขานุการโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ของ สภ.อ่าวลึก ภ.จ.กระบี่ ได้รับรางวัลตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนกลุ่ม 1 อันดับที่ 1 จากการตรวจของ บช.ภ.8

ปี พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.ป./ ทำหน้าที่เลขานุการโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ของ สภ.ลำทับ ภ.จ.กระบี่ ได้รับรางวัลตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนกลุ่ม 2 อันดับ 3 จากการตรวจของ บช.ภ.8

ปี พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.สส.สภ.บ้านนาเดิม ภ.จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนกลุ่ม 2 อันดับ 1 จากการตรวจของ บช.ภ.8  

ปี พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.สิชล ภ.จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนกลุ่ม 1 อันดับ 5 จากการตรวจของ บช.ภ.8

และปี พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.ชัยบุรี ภ.จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนกลุ่ม 2 อันดับ 3 จากการตรวจของ บช.ภ.8.

ผบช.น.เซ็นคำสั่ง ย้าย ผกก.สน.ดินแดง เหตุ ถูกลูกน้องร้องเรียน

"พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา" ไร้มลทิน ไม่พบหนังสือร้องเรียนตามอ้าง ก่อนถูกย้ายจากตำแหน่ง ผกก.สน.ดินแดง ไปปฏิบัติราชการใน บก.น.2... 23 พ.ค. 2559 12:57 23 พ.ค. 2559 15:21 ไทยรัฐ