วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตรวจพันธุ์ข้าวเคลื่อนที่

ตรวจพันธุ์ข้าวเคลื่อนที่

โดย สะ-เล-เต
24 พ.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

จากนโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก ดูแลข้าวทั้งระบบของประเทศตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/2560 นำร่องการปฏิรูปข้าวเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ วางแผนการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด โดยมีพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว รอบที่ 1 ปี 2559/60 (นาปี) มีพื้นที่ส่งเสริม 54.80 ล้านไร่

ด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เป็นปัจจัยสำคัญของการทำนาให้มีประสิทธิภาพได้ผลผลิตสูง เป็นไปตามเป้าหมาย กรมการข้าวได้ประมาณการเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาต้องใช้มีจำนวน 789,120 ตัน

แต่การผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับความต้อง การซื้อของชาวนา ทำได้เพียง 268,462 ตัน จากการผลิตของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์ทั่วประเทศ 62,124 ตัน, สหกรณ์การเกษตร 31,190 ตัน, ศูนย์ข้าวชุมชน 49,448 ตัน และผู้ประกอบการ สมาคม ชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายในเครือข่ายของกรมการข้าว ผลิตได้อีก 125,700 ตัน

ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวอีก 520,658 ตัน การปลูกต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาเก็บไว้ใช้เอง รวมทั้งกู้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่เป็นสมาชิก ซึ่งกรมการข้าวได้สนับสนุนการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมทั้งสิ้น 73 แห่ง ใน 36 จังหวัด ให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์คุณภาพใช้หมุนเวียนในชุมชน

เพื่อให้ชาวนามั่นใจการเพาะปลูกในฤดูกาลนี้ ได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้สั่งการให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง 51 ศูนย์ จัดรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกสำรวจปริมาณและสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวนาเก็บไว้ใช้เอง มาวิเคราะห์คุณภาพ เช่น ความงอก พันธุ์ปน ข้าวแดง

หากพบเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ จะแนะนำให้เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ใหม่โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ควบคู่กับการให้บริการความรู้แก่ชาวนา คัดเลือก ทำความสะอาด และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อช่วยยืดอายุของเมล็ดพันธุ์ให้ยาวมากขึ้น ตลอดจนป้องกันความเสียหายจากแมลงศัตรูและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเพาะปลูกแล้ว จะได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะตรงตามชนิดพันธุ์ และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น.

สะ-เล-เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้