วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

What's on television tonight?

...✘...What's in television tonight? คืนนี้ ในทีวีมีอะไรดูบ้าง? เพราะในภาษาไทยของเรา เราใช้คำว่า ในทีวี ดังนั้น เราจึงใช้...✘... in television

ขอเรียนว่า ฝรั่งใช้ ...✔...on television ครับ ประโยคข้างบน ผมจะต้องถามใหม่ซะให้ถูกต้องว่า ...✔...What's on television tonight?

ดูโทรทัศน์ก็เหมือนกัน หลายคนที่ผมรู้จักใช้...✘...look television ซึ่งไม่ถูกต้องครับ ที่ถูกจะต้องใช้ ...✔...watch television เพื่อน

บ่นเรื่องลูกๆ เอาแต่ดูโทรทัศน์ ...✘...My children look too much television. ลูกๆ ของผมดูโทรทัศน์มากกันไปหน่อย เพื่อนผมพูดผิดครับ จะให้ถูก เพื่อนจะต้องพูดว่า ...✔...My children watch too much television.

กริยายกหูโทรทัศน์ขึ้นเพื่อที่จะตอบหรือหมุนโทรศัพท์ เราใช้ pick up นะครับ ผมตอบศาลว่า Syahiran picked up the phoneand dialled Abu Samah's number. ซะฮีรอนหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นและหมุนเบอร์ของอะบูซะมะฮฺ

กริยา “วางหูโทรศัพท์” มีใช้กันมากอยู่ 2 คำครับ คือ 1.hang up (ไม่นิยมใช้...✘...hang up the phone) และ 2. put the phone down พอรู้ว่าเป็นโทรศัพท์ของรอล์ฟ (Rolf) อดีตสามี ร่อกอดะฮฺ (Raghadah) ก็บอกว่า ฉันวางหูละนะ รอล์ฟร้องว่า Don't hang up! อย่าวาง! Iwant to explain everything. ผมอยากอธิบายทุกอย่าง

รอล์ฟอธิบายอะไรอยู่นาน 10 นาที ร่อกอดะฮฺก็บอกว่า “ขอบคุณ” และก็วางหูโทรศัพท์ She thanked him and put the phone down.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

23 พ.ค. 2559 10:14 23 พ.ค. 2559 10:14 ไทยรัฐ