วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“รายงานวันจันทร์”-พลิก ก.ม.ล้อมคอก “ดุ๊กดิ๊ก” ป้ายเคลื่อนที่ แตะพื้นเมื่อไหร่-ผิดปรับ2พัน

“รายงานวันจันทร์”-พลิก ก.ม.ล้อมคอก “ดุ๊กดิ๊ก” ป้ายเคลื่อนที่ แตะพื้นเมื่อไหร่-ผิดปรับ2พัน

  • Share:

แต่ไหนแต่ไรมาพื้นที่กรุงเทพฯ จะมี ป้ายโฆษณาทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ติดตั้งอยู่ทั่วสารทิศ ถูกกฎหมายบ้าง ผิดกฎหมายบ้าง แม้กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจจะพยายามดำเนินการตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ.2535 โดยเฉพาะกับป้ายที่ลักลอบติดผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สามารถปราบป้ายเถื่อนเหล่านี้ให้หมดไป

ขณะเดียวกัน เจ้าของธุรกิจก็พยายามหาช่องทางหลบหลีกการกวดขันของเจ้าหน้าที่ ซึ่งวิธีที่กำลังได้รับความนิยมในการติดตั้งป้ายโฆษณาตามที่สาธารณะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร คือ การจ้างแรงงานคนมาถือป้ายโฆษณาตามริมฟุตปาท หรือ ที่ กทม.ขนานนามว่า “ป้ายดุ๊กดิ๊ก”

--------------------

รับจ้างถือ “ป้ายดุ๊กดิ๊ก” มีความผิดหรือไม่? พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผอ.สำนักเทศกิจ ตอบว่า เมื่อส่วนใด ส่วนหนึ่งของป้ายสัมผัสพื้นทางเท้าสาธารณะ ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ.2535 แต่หากมีการยืนถือตลอดเวลาอาจไม่สามารถเอาผิดตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ ซึ่งการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เทศกิจคือ จะใช้วิธี การถ่ายรูปเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ.2535 เพื่อนำมาประกอบการดำเนินคดี

“ที่ผ่านมา คนถือป้ายเหล่านี้เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจก็มักถือป้าย เดินหนี หรืออ้างว่าไม่ได้วางลงพื้น แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะว่ากล่าวตักเตือน ชี้แจงข้อกฎหมายก่อน หากฝ่าฝืนกระทำอีกหลังการเตือนจะมี การเปรียบเทียบปรับ ซึ่งมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 2,000 บาท นอกจากนี้ บางกรณีที่มีการวางบนช่อง จราจรก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท”

กทม.มีการจัดเก็บภาษีป้าย “ป้ายดุ๊กดิ๊ก” เหมือนป้ายอื่นๆหรือไม่อย่างไร? ผอ.สำนักเทศกิจ กล่าวว่า “ป้ายดุ๊กดิ๊ก” ก็คือป้ายโฆษณา ซึ่งต้องมีการจัดเก็บภาษีเหมือนป้ายอื่นๆเช่นเดียวกัน ซึ่งการดำเนินการจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่เทศกิจแต่ละเขต จะทำการบันทึกภาพขณะโฆษณาส่งไปยังกองรายได้ เพื่อไปดำเนินการจัดเก็บภาษีกับเจ้าของผู้โฆษณาแล้ว กทม.มีการคำนวณค่าภาษีป้ายอย่างไร? นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผอ.กองรายได้ สำนักการคลัง กทม. ชี้แจงว่า อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความพระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 ระบุว่า ให้กำหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้ 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 3. ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร (ก.) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ (ข.) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4.ป้ายตาม ข้อ (1) ข้อ (2) หรือข้อ (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามี อัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

“ป้ายดุ๊กดิ๊ก” มักจะพบช่วงวันหยุดวันเสาร์–อาทิตย์ และ พบในพื้นที่ชานเมืองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสำนักเทศกิจและหน่วยงาน เกี่ยวข้องจะกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป พ.ต.อ.พิชัยสรุป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้