วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กล้ามเนื้อพระพักตร์ในหลวง เคลื่อนไหวเกือบเป็นปรกติ

แถลงการณ์ฉบับที่ 25 การเคลื่อนไหวผิดปรกติกล้ามเนื้อพระพักตร์ในหลวง ลดลงมาก การหายพระทัย พระชีพจร อุณหภูมิพระวรกาย และความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ...

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 25 ระบุว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานผลการแก้ไขการเพิ่มขึ้นของน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมอง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2559 ว่าการเคลื่อนไหวผิดปรกติของกล้ามเนื้อพระพักตร์ หรือหน้า ลดลงมากจนเกือบเป็นปรกติ การหายพระทัย พระชีพจร อุณหภูมิพระวรกาย และความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.

แถลงการณ์ฉบับที่ 25 การเคลื่อนไหวผิดปรกติกล้ามเนื้อพระพักตร์ในหลวง ลดลงมาก การหายพระทัย พระชีพจร อุณหภูมิพระวรกาย และความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ... 22 พ.ค. 2559 19:25 22 พ.ค. 2559 19:39 ไทยรัฐ