วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ. แจง 23 พ.ค.ได้ฤกษ์อบรมท้องถิ่นแจงร่าง รธน.

"ชาติชาย" แจงแผนงานประชาสัมพันธ์ร่างฯ รธน. ระบุ 23 พ.ค.นี้ เริ่มกระบวนการครู ข. ยันสมาชิก กรธ.เป็นพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ ไม่กังวลกลุ่มนักวิชาการให้คะแนน รธน.ฉบับ "มีชัย" สอบตก

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 59 นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการทำงาน ว่า หลังจากที่ กรธ.ได้มีการจัดอบรมชี้แจงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญต่อวิทยากรกระบวนการ หรือ ครู ก.เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว ขั้นตอนจากนี้ไปเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. นี้ ทางครู ก.ของแต่ละจังหวัด ก็จะกำหนดการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้กับ ครู ข. ซึ่งเป็นอาสาสมัครระดับอำเภอให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ จากนั้นระหว่างวันที่ 1-15 มิ.ย. ครู ข.ก็จะไปอบรมชี้แจงให้กับอาสาสมัครระดับตำบลหรือ ครู ค.และตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.ไปจนถึงวันที่ 6 ส.ค. ครู ค.ก็จะทำหน้าที่เดินสายพูดคุยและเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ ที่รับผิดชอบ ส่วนตัวเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจกับประชาชนเพราะวิธีการทางทีวีหรือวิทยุมันเป็นการสื่อสารด้านเดียวและเร็ว อีกทั้งประชาชนไม่มีโอกาสได้ซักถาม แต่การพูดคุยกันสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่สงสัยได้ และถ้าครู ก.หรือครู ข.เจอประชาชนตั้งคำถามแปลกๆ ก็สามารถสอบถามมายัง กรธ.ได้ เราพร้อมเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยชี้แนะและอธิบายเสริม

นายชาติชาย กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มีนักวิชาการออกมาวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญและให้คะแนนสอบตกนั้น ตนไม่รู้สึกกังวลเพราะเป็นการมองคนละกรอบ เขานำตำราฝรั่งเอาทฤษฎีมามอง แต่เรามองความเป็นจริงมองในเรื่องทางปฏิบัติ รัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 ได้เอาหลักการมาวางแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ได้เป็นไปตามหลักการที่วางไว้ เพราะหลายเรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้น เราก็ได้แต่อะไรลอยๆ ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงกำหนดให้รัฐมาทำให้สิทธิเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง การเมืองหรือบ้านเมืองต้องมีการตอบสนอง จะไปอยู่ในสิทธิลอยๆ ก็แค่สวยในกระดาษไม่ได้ เพราะในความเป็นจริงสิทธิต่างๆ ต้องกินได้ ไม่ได้วิตกกังวลอะไรหรอก และเชื่อว่าจากนี้ไปประชาชนจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ.

"ชาติชาย" แจงแผนงานประชาสัมพันธ์ร่างฯ รธน. ระบุ 23 พ.ค.นี้ เริ่มกระบวนการครู ข. ยันสมาชิก กรธ.เป็นพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ ไม่กังวลกลุ่มนักวิชาการให้คะแนน รธน.ฉบับ "มีชัย" สอบตก 22 พ.ค. 2559 14:35 22 พ.ค. 2559 19:37 ไทยรัฐ