วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.โยน กกต.ตีความพวกรณรงค์ไม่รับร่างฯผิด ก.ม.หรือไม่

กรธ.เชื่อกลุ่มเห็นต่างไม่กระทบการทำงานวิทยากรเผยแพร่ร่าง รธน.ซัดคนใส่ความครู ก.-ครู ค.เป็นหัวคะแนนให้ผ่านประชามติ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.59 นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คนที่หนึ่ง กล่าวถึงกรณีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์ รณรงค์ส่วนที่เห็นต่างกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และชี้นำให้ประชาชนโหวตไม่รับกับอนาคตที่ไม่ได้เลือกว่า สิ่งที่กลุ่มดังกล่าวเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ไม่ดีต่อ กรธ.อยู่แล้ว ส่วนที่นำเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญประกอบการวิจารณ์และชี้ถึงส่วนที่ไม่ดีนั้น ตนมองว่าไม่กระทบกับการทำงานของวิทยากรกระบวนการระดับจังหวัด (ครู ก.) ระดับอำเภอ (ครู ข.) และระดับหมู่บ้าน (ครู ค.) ที่เป็นเครือข่ายของ กรธ.ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหารวมถึงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญไปยังประชานทั่วประเทศ และการเคลื่อนไหวต่อต้านที่เกิดขึ้นเท่ากับก้อนกรวดในรองเท้าเท่านั้น และที่นักวิชาการฯพยายามรณรงค์ไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้พูดในถ้อยคำที่ตรงไปตรงมา ไม่ใช่หน้าที่ของ กรธ.ที่จะตีความ ต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวว่าผิดกฎหมายหรือไม่

นายสุพจน์ กล่าวต่อว่า ส่วนการทำงานของ กรธ.ตอนนี้ต้องคอยติดตามสถานการณ์ เพราะตอนนี้มีการบิดเบือนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญจำนวนมาก รวมถึงมีเครือข่ายทางการเมืองพยายามพูดว่า ครู ก. ครู ข. และ ครู ค. ทำหน้าที่เป็นหัวคะแนนให้กับกรธ.ทั้งที่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น เพราะครู ก. ครู ข. และครู ค. เป็นเพียงการนำเนื้อหาข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติไปบอกกับประชาชน โดยไม่มีการชี้นำหรือให้ตัดสินใจลงคะแนนประชามติอย่างไร ซึ่งไม่เหมือนกับหัวคะแนนของนักการเมืองที่ต้องมีการชี้นำให้เลือกหรือไม่เลือกบุคคลใด รองประธาน กรธ.คนที่หนึ่ง กล่าวถึงวันครบรอบ 2 ปีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันที่ 22 พ.ค. ด้วยว่า ตนคงไม่ฝากอะไรไปถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีเพียงแต่ทำผลงานตามภารกิจที่มอบหมาย เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและทำให้เห็นว่าบ้านเมืองจะเดินหน้าต่อไปได้.

กรธ.เชื่อกลุ่มเห็นต่างไม่กระทบการทำงานวิทยากรเผยแพร่ร่าง รธน. ซัดคนใส่ความครู ก.-ครู ค.เป็นหัวคะแนนให้ผ่านประชามติ 22 พ.ค. 2559 14:11 22 พ.ค. 2559 16:29 ไทยรัฐ