วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บรรพบุรุษของคน เบียดประชิดอุรังอุตัง

บรรพบุรุษของคน เบียดประชิดอุรังอุตัง

  • Share:

(ภาพ AP)

การศึกษาถึงต้นตอมนุษย์ ได้พบหลักฐานใหม่ ส่อว่ามนุษย์น่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกับลิงอุรังอุตังมากกว่าลิงพันธุ์อื่น และความเชื่อเดิมที่ว่า เราใกล้ชิดกับลิงชิมแปนซี ก็ปรากฏว่าไม่ได้หลักฐานจากซากฟอสซิลสนับสนุนเลย

ศาสตราจารย์มานุษยวิทยาอเมริกัน พวกเขาทั้งคู่ได้พิจารณาลักษณะทางด้านร่างกาย ที่ถือเป็นหลักฐานของการวิวัฒนาการของมนุษย์และลิงใหญ่ ตั้งแต่ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง มาเป็นร้อยๆ และได้พบว่า มนุษย์มีลักษณะเหมือนลิงอุรังอุตัง 25 อย่าง ในขณะที่มีลักษณะเหมือนกับลิงชิมแปนซีเพียง 2 อย่างเท่านั้น

เขากล่าวต่อไปว่า ซากโบราณของมนุษย์ยุคแรกๆ และลิงหางสั้น ส่วนใหญ่จะพบในแอฟริกา แต่ของลิงอุรังอุตังสมัยใหม่กลับพบอยู่ในดินแดนเอเชียอาคเนย์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้