วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใส่หัวใจหมูให้ลิง เป็นอะไหล่ของคน

นักวิจัยได้เปิดเผยว่า ประสบความก้าวหน้าครั้งใหญ่ ในการปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะข้ามสายพันธุ์ มันจะช่วยให้คนไข้โรคหัวใจได้พบชีวิตใหม่ เมื่อเอาหัวใจหมูไปปลูกถ่ายเปลี่ยนให้

นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาวิธี ที่นำเอาอวัยวะของสัตว์ พวกหัวใจ ปอด หรือตับ มาปลูกถ่ายเปลี่ยนให้คนเรามานานแล้ว เพราะอวัยวะเหล่านี้ ได้แต่เพียงจากผู้บริจาคเพียงอย่างเดียว แต่อุปสรรคอยู่ที่ร่างกายของเราได้ต่อต้านอวัยวะผิดเหล่าผิดกอเหล่านั้น

นักวิทยาศาสตร์อเมริกาและเยอรมันได้ร่วมกันเปิดเผยว่า ได้ใช้หัวใจหมูปลูกถ่ายเปลี่ยนให้กับลิงสุครีพ ช่วยให้มันมีอายุยืนได้อีก 2 ปีครึ่ง ซึ่งในการผ่าตัดนี้ ต้องใช้ทั้งการดัดแปลงพันธุกรรม และยากดภูมิต้านทานร่วมกัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐฯกล่าวว่า นับว่าเป็นความก้าวหน้าอันสำคัญกับการที่จะใช้อวัยวะเหล่านี้กับมนุษย์ เพราะถ้าใช้ได้เมื่อไร จะช่วยชีวิตผู้คนในแต่ละปี ที่กำลังรอรับการบริจาคอวัยวะจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่ จำนวนเป็นพันเป็นหมื่น มาจนถึงวันนี้ ลิงสุครีพที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ 5 ตัว พากันมีชีวิตยืนยาวมาได้ถึง 945 วันแล้ว เป็นการทำลายสถิติเดิม ในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย หมูจัดว่าเป็นสัตว์มีอวัยวะใกล้เคียงกันมาก โดยเฉพาะหัวใจ ก็มีความคล้ายคลึงทางด้านกายวิภาค แต่ในการทดลอง นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ลิงสุครีพมาแทนมนุษย์.

นักวิจัยได้เปิดเผยว่า ประสบความก้าวหน้าครั้งใหญ่ ในการปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะข้ามสายพันธุ์ มันจะช่วยให้คนไข้โรคหัวใจได้พบชีวิตใหม่ เมื่อเอาหัวใจหมูไปปลูกถ่ายเปลี่ยนให้ 22 พ.ค. 2559 13:42 22 พ.ค. 2559 14:02 ไทยรัฐ