วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นพดล' แนะแก้ขัดแย้ง ฮึ่มใช้ ก.ม.อย่างเดียวไม่ได้

"นพดล" ชี้ 2 ปี คสช. ปมปรองดองยังไม่ได้รับการแก้ไข แนะเปิดเวทีสันติสุขระดับชาติ บอกใช้ ก.ม.อย่างเดียว แก้ขัดแย้งไม่ได้

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในขณะนี้ความขัดแย้งและไม่ไว้วางใจในระหว่างคนไทยกลุ่มต่างๆ ยังสูงมาก ตนคิดว่าถ้าไม่มีกระบวนการพูดคุย หรือเวทีให้ฝ่ายต่างๆ ได้ถกกันถึงก้นบึ้งว่ารากเหง้าของปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่ ความขัดแย้งก็จะดำรงอยู่ต่อไป แม้จะมีรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วก็ตาม และประเทศก็จะเสียโอกาสในด้านต่างๆ ต่อไป ดังนั้นเราต้องสร้างความปรองดองหรือเรียกว่าสัญญาประชาคมหรือจิตสำนึกร่วมของคนไทยที่จะใช้เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เช่น การสร้างและยอมรับวัฒนธรรมประชาธิปไตย การเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การสร้างความยุติธรรมที่เท่าเทียม การหยุดยั้งการทุจริตในภาครัฐและเอกชน ทุกคนต้องการให้ความขัดแย้งยุติลง แต่ไม่มีวิธีการที่เป็นรูปธรรมว่าจะทำอย่างไร ในทำนองอยากสุขภาพดีแต่ไม่ออกกำลังกาย วันนี้ประเทศเต็มไปด้วยคู่ขัดแย้ง ถ้าไม่พูดคุยกันแล้วจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

"ผมไม่เชื่อว่าการปรองดองจะเกิดขึ้นได้จากการออกกฎหมายอย่างเดียว เนื่องจากการออกกฎหมายเป็นการแก้ปัญหาในอดีต แต่ที่เราต้องคิดคือการอยู่ร่วมกันในอนาคตอย่างสันติสุขและยั่งยืน โดยเริ่มจาก 1. มีเวทีสันติสุขปรองดองในระดับชาติที่ครอบคลุมทุกฝ่าย 2. จัดทำข้อสรุปแนวทางสร้างปรองดองเป็นสัญญาประชาคมและวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายจะปฏิบัติตาม เพิ่มเติมจากการมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ" นายนพดล กล่าว.

"นพดล" ชี้ 2 ปี คสช. ปมปรองดองยังไม่ได้รับการแก้ไข แนะเปิดเวทีสันติสุขระดับชาติ บอกใช้ ก.ม.อย่างเดียว แก้ขัดแย้งไม่ได้ 22 พ.ค. 2559 13:18 22 พ.ค. 2559 15:12 ไทยรัฐ