วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'นิด้าโพล' เผย 2 ปี คสช. คนมีความสุขเท่าเดิม แนะแก้ปากท้อง

'นิด้าโพล' เผย 2 ปี คสช. คนมีความสุขเท่าเดิม แนะแก้ปากท้อง

  • Share:

"นิด้าโพล" เผย 2 ปี คสช. คนมีความสุขเท่าเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง รบ.ผลงานไม่โดดเด่น แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด แนะเร่งแก้เศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 59 "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "2 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-18 พ.ค.ที่ผ่านมา  จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,250  หน่วยตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงระดับความสุขของประชาชนในโอกาสครบรอบ 2 ปี ของ คสช.ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.28 ระบุ มีความสุขเท่าเดิมเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างจากที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ยังต้องการได้รับการแก้ไขอยู่ บางอย่างก็ดีขึ้นแต่บางอย่างก็แย่ลง ผลงานยังไม่เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรม การบริหารงานยังไม่ทั่วถึงและแก้ไขไม่ตรงจุด บางนโยบายของ คสช.ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน รองลงมา

ส่วนร้อยละ 37.68 ระบุว่า มีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ไม่วุ่นวาย ไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการชุมนุม การแบ่งพรรคแบ่งพวก ประชาชนไม่เครียด ในการดำรงชีวิตของประชาชนดีขึ้นกว่าเดิม รู้สึกปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น มีการบังคับใช้กฎหมายบางข้อที่เข้มงวดมากขึ้น คณะทำงาน คสช.ทำงานรวดเร็ว และประสานงานกับรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การสานต่อนโยบายต่างๆ มีความต่อเนื่องและรวดเร็ว เช่น การคมนาคม ขณะที่ร้อยละ 18.24 ระบุว่า มีความสุขลดลง เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ข้าวของแพงขึ้น รายรับไม่พอกับรายจ่าย เกษตรกรลำบาก โดยเฉพาะราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำลง ซึ่งเมื่อก่อนดีกว่านี้ ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ และการทำงานบางครั้งมีการใช้ระบบทางทหารและอำนาจทางการเมืองมากเกินไป เช่น การจำกัดสิทธิเสรีภาพในแสดงออกทางความคิดเห็น ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่ทำการสำรวจเมื่อเดือน พ.ค.2558 พบว่าสัดส่วนของผู้ที่มีความสุขเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนลดลง (จากเดิม ร้อยละ 49.44) ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่มีความสุขเท่าเดิม มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (จากเดิม ร้อยละ 40.72) เช่นเดียวกับสัดส่วนของผู้ที่มีความสุขลดลง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (จากเดิมร้อยละ 18.24)  

สำหรับประเด็นที่ทำให้มีความสุขมากที่สุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 52.96 (ผลสำรวจเมื่อ พ.ค. 58 ร้อยละ 55.76) ระบุว่า บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีความวุ่นวายทางการเมือง รองลงมา ร้อยละ 14.16 (ผลสำรวจเมื่อ พ.ค. 58 ร้อยละ 10.80) ระบุว่า ไม่มีประเด็นใดที่ทำให้มีความสุข และร้อยละ 11.68 (ผลสำรวจเมื่อ พ.ค. 58 ร้อยละ 9.76) ระบุว่า การมุ่งแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

ท้ายสุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานราชการแผ่นดินครบรอบ 2 ปี ของ คสช. ในประเด็นต่างๆ ที่ยังไม่สามารถทำให้มีความสุข พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.36 (ผลสำรวจเมื่อ พ.ค. 58 ร้อยละ 19.36) ระบุว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม รองลงมา ร้อยละ 15.84 (ผลสำรวจเมื่อ พ.ค. 58 ร้อยละ 25.60) ระบุว่า ไม่มีประเด็นใดที่ไม่มีความสุข และร้อยละ 14.40 (ผลสำรวจเมื่อ พ.ค. 58 ร้อยละ 13.20) ระบุว่า การแก้ไขปัญหาปากท้องเกษตรกร

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้