วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016

โดย ซี.12

สำหรับข้าราชการและประชาชนผู้มีความสนใจในเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ควรจะพลาดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ “ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26–28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30–17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เป็นเจ้าภาพใหญ่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ต่อแนวคิดของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สาระสำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างยิ่งขึ้น

มีการเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทั่วไป มาร่วมแรงร่วมใจทำงาน และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้

ในส่วนของงานสัมมนาวิชาการนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ช่วง 09.00-10.00 น.จะดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนเพียงไรเชิญติดตามได้ตามอัธยาศัย

ภาคบ่ายเป็นการเสวนาในประเด็น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารกับผู้นำภาคเอกชนเช่น นายเจน นำชัยสิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

รุ่งขึ้นวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ นโยบายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ตามด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเรื่อง “โครงการพื้นฐาน” และมีแยกห้องไปปาฐกถาพิเศษ ระบบการชำระเงินในยุคดิจิทัลสำหรับประเทศไทย โดยผู้แทนจากกระทรวงการคลัง การเสวนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุคดิจิทัล เสวนา นวัตกรรมบริการด้านการเงินยุคดิจิทัล : ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค ฯลฯ

ส่วนนิทรรศการแบ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานหลักในรูปแบบที่กระชับสนุกสนาน เข้าใจง่าย เช่น

1.ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยดังปรากฏในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และโครงการขับเคลื่อนระยะเร่งด่วน 6 มิติ ได้แก่ Connectivity, Innovation & Economy, Digital Society, Digital Government, Digital Workforce, และ Digital Trust/Cyber Security

2.การสร้างความตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสที่เกิดจากนวัตกรรม/ เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานชั้นนำจากต่างประเทศเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรม/เทคโนโลยีล่าสุดในรูปแบบที่สนุกสนาน น่าสนใจ

3.การจัดกิจกรรมย่อยที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถสัมผัสและมีส่วนร่วมได้ โดยมีกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีในรูปแบบ interactive รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Digital Job Fair การร่วมตอบคำถามชิงเงินรางวัลและอื่นๆ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ความเป็น Digital Thailand.

“ซี.12”

22 พ.ค. 2559 11:30 22 พ.ค. 2559 11:30 ไทยรัฐ