วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


แพทย์ฉุกเฉิน

www.niems.go.th เป็นเว็บไซต์ของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความแข็งแรงและมีการบริหารกิจการที่ดี พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมรับภาวะสาธารณภัย ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

เกี่ยวกับองค์กร ประวัติองค์กร วิสัยทัศน์/พันธกิจ วัฒนธรรม/จริยธรรม พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน บริการข้อมูล กฎหมายน่ารู้ การเงิน คู่มือ/ แนวทาง/มาตรฐาน สื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร บันทึกความร่วมมือ และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี ผลงานวิจัย ค้นหา มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน Hall Of Fame ติดต่อ สพฉ. ...

22 พ.ค. 2559 10:01 22 พ.ค. 2559 10:01 ไทยรัฐ