วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครบสองปี คสช.กับกลิ่นประชาธิปไตย

ไม่ทันไร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาจัดการบริหารประเทศได้ครบ 2 ปีเต็ม และยังจะเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติไปอีกหลายปี การเลือกตั้งภายในปี 2560 ตามสัญญา คสช. เป็นก้าวแรกในบรรยากาศของ ระบอบประชาธิปไตย ส่วนจะออกมาในรูปแบบไหน เป็นอีกเรื่อง

ความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แก้วิกฤติประเทศและสร้างความปรองดองเพื่อนำไปสู่ ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของ คสช. โดยการปฏิรูป ปรับโครงสร้างประเทศใหม่ ดูจะเป็นเจตนารมณ์ที่เชื่อมโยงไปอีก 20 ปี โดยผ่านองค์กรต่างๆ ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับ คสช.

เพราะฉะนั้น การ พิทักษ์รัฐธรรมนูญของ คสช. โดยผ่านองค์กรอิสระ จึงเป็นที่จับตาภายใต้เส้นแบ่งบางๆระหว่าง การ
ปฏิรูปกับการสืบทอดอำนาจ ถึงแม้บรรยากาศของ ประชาธิปไตยในประเทศไทย จะถูกจับตาจากองค์กรสากลระหว่างประเทศ เรื่องของสิทธิมนุษยชนตามพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย แต่ภายใต้อำนาจพิเศษของ คสช.ในการควบคุมความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ทุกอย่างจึงต้องเป็นไปตามโรดแม็ปของ คสช.ที่บางคำสั่งบางนโยบาย อาจสวนทางกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย การแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล คสช. เป็นเรื่องปกติ ในเมื่อโรดแม็ป คสช.มีจุดหมายปลายทางที่ ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ระหว่างทางจะมีอุปสรรคขวากหนาม คสช.จะวางกฎเหล็กจึงเป็นเรื่องธรรมดา

แต่ต้องไม่ออกนอกเส้นทางสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

การบริหารประเทศ โดยรัฐบาล คสช.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำ ต้องแบ่งแยกความจริงที่แตกต่างระหว่างรัฐบาลในสภาวะที่ไม่ปกติกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ผลงาน นโยบาย ภาวะผู้นำและการพัฒนาประเทศ ย่อมมีขอบเขตจำกัดที่แตกต่างกัน

การเป็น รัฐบาลชั่วคราวกับรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย จำเป็นจะต้องมีวิธีบริหารงานที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และข้อเท็จจริง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะใช้มาตรฐานเดียวกับการทำงานของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้อยู่ดี ถ้าเข้าใจขอบเขตของอำนาจตรงนี้ก็จะไม่เกิดความสับสนขึ้นในการบริหารประเทศ

รัฐบาลเฉพาะกิจที่เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศ ไม่ต้องวางนโยบายยุทธศาสตร์ การหาเสียง หรือประชานิยมไม่ต้องวางกรอบเศรษฐกิจและสังคม เพียงแต่แก้ปัญหาความมั่นคงและความขัดแย้งให้ระบบของประเทศกลับคืนสู่มาตรฐานความปกติ เพราะกองทัพไม่ใช่นักบริหารแต่เป็นนักปกครอง

ถ้าล้ำเส้นมักจบไม่สวยทุกที.

หมัดเหล็ก

22 พ.ค. 2559 09:56 22 พ.ค. 2559 09:56 ไทยรัฐ