วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เฮ!ฝนตกเมืองคอนเร่งผลิตประปา

ปัญหาภัยแล้งที่ยังครอบคลุมอยู่หลายพื้นที่ ทำให้หลายหน่วยงานระดมความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก (ฉก.จงอางศึก) กองกำลังสุรสีห์ นำเจ้าหน้าที่ทหารแจกน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำ บริเวณคุ้มหนองหวาย หมู่ 6 บ้านด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายของ พล.ต.ธรรมนูญ วิถี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) ที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลประสบปัญหาภัยแล้ง และกระทบชีวิตความเป็นอยู่ โดย ฉก.จงอางศึกได้รับการร้องขอจากประชาชนพื้นที่หมู่ 6 บ้านด่านสิงขร ที่มีผู้เดือดร้อนจำนวน 30 ครัวเรือน หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกจึงนำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ตระเวนเติมน้ำใส่ในโอ่งปูนซีเมนต์ความจุ 200 ลิตร ครัวเรือนละ 4-6 โอ่ง ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำอุปโภคบริโภค และส่วนที่เหลือสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยเจ้าหน้าที่ต้องนำรถบรรทุกน้ำทยอยแจกจ่ายน้ำวันละ 3 เที่ยวให้ครบทั้ง 30 ครัวเรือน

ขณะที่ จ.นครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้เกิดฝนตกในพื้นที่เทือกเขาหลวงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ำที่หน้าฝายคลองท่าดี ต.กำแพงเซา อ.เมือง สูงเสมอกับสันฝายแล้ว มีความสูงประมาณ 3 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สามารถปล่อยน้ำจากฝายคลองท่าดี เป็นน้ำดิบสู่โรงกรองน้ำที่ประตูไชยสิทธิ์ของการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เช่นเดียวกับที่โรงกรองน้ำทวดทอง สามารถสูบน้ำจากโรงสูบน้ำคลองท่าใหญ่ได้เต็มอัตราเช่นเดียวกัน ซึ่งสถานการณ์การขาดแคลนน้ำประปาได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว

นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวว่า หลังจากที่ทางอำเภอได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำตามธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ เพื่อขอให้เปิดฝายให้น้ำสามารถระบายผ่านได้เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขณะนี้ฝายน้ำล้น ฝายมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในลำคลองต่างๆ ทั้งแต่กำแพงเซา ไชยมนตรี มะม่วงสองต้น เป็นต้น ได้มีการเปิดฝายทุกตัวแล้ว จนทำให้น้ำจากฝายคลองท่าดีไหลไปยังโรงกรองน้ำ ประตูไชยสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มปริมาณมากขึ้น ทำให้การผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังแล้ว.

พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก (ฉก.จงอางศึก) กองกำลังสุรสีห์ นำเจ้าหน้าที่ทหารแจกน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำ บริเวณคุ้มหนองหวาย 22 พ.ค. 2559 07:07 22 พ.ค. 2559 07:29 ไทยรัฐ