วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แก้ปัญหาแล้งเฉลิมพระเกียรติ

แก้ปัญหาแล้งเฉลิมพระเกียรติ

  • Share:

นายรุ่งชัย ใบกว้าง รอง ผวจ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีขุดลอกคลองปางมะนาว เพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่บ้านปางมะนาว หมู่ 11 ต.หินดาต อ. ปางศิลาทอง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. โดยมี พ.อ.กฤติ พันธะสา ผบ.กรมทหารพรานที่ 35 นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอปางศิลาทอง นายจำนงค์ แก้วทองดี ส.อบจ.กำแพงเพชร เขต อ.ปางศิลาทอง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายรุ่งชัยกล่าวว่า คลองน้ำบ้านปางมะนาวแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำซับ สมัยก่อนเป็นทางช้างป่าเหยียบย่ำ กลายเป็นล่องคลอง ต่อมามีชาวบ้านใช้เป็นที่ทำการเกษตร ดินได้ไหลลงไปทับแนวร่องคลองน้ำเดิม ซึ่งปากคลองกว้าง 20 เมตร ลึก 2 เมตร จนไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ในช่วงฤดูฝนพื้นที่ ต.หินดาต จะเผชิญกับปัญหาน้ำหลาก ช่วงฤดูแล้งก็แล้งจัด ไม่มีน้ำอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร

รอง ผวจ.กำแพงเพชร กล่าวอีกว่า ทาง อบจ.กำแพงเพชร ได้ขุดเป็นแก้มลิงไว้เมื่อปี 2557 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลองเดิม ระยะทาง 1.5 กม. ปากคลองกว้าง 20 เมตร ขุดลึกจากเดิม 2 เมตร เป็น 3.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขุดสระกักเก็บน้ำข้างคลอง จากเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 2.5 เมตร ให้กว้างขึ้นเป็น 8 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 4.5 เมตร ใช้งบประมาณ 183,480 บาท เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บน้ำซับใต้ดินไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง โดยบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง อบจ.กำแพงเพชร และ อบต.หินดาต ทาง อบจ.ให้การสนับสนุนรถแบ็กโฮ และเจ้าหน้าที่ ส่วน อบต.หินดาต สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อคลายทุกข์ให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกริมขอบแก้มลิงและคลอง เพื่อให้ หญ้าแฝกได้เติบโตกันตลิ่งพังต่อไป

จ.แม่ฮ่องสอน พ.อ.ภาส วงศ์สารภี ผบ.ฉก. ทพ.36/หน.ศข.4 อำเภอตอนล่าง จ.แม่ฮ่องสอน และ หน.ชป. มวลชนที่ 3 อ.แม่สะเรียง พร้อมคณะได้ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล คสช. โดยระดมกำลังพลแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเชิญชวนให้ราษฎรไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 7 ส.ค.นี้ โดยมีราษฎร 4 หมู่บ้าน มีบ้านห้วยวอก บ้านคะปวง บ้านน้ำดิบ และบ้านแพะคะปวง เข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ วัดบ้านห้วยวอกหมู่ที่ 2 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง ขณะเดียวกัน จนท.ธ.ก.ส.แม่สะเรียง ได้พบปะลูกค้าธนาคารเพื่อดำเนินโครงการแก้ ไขหนี้นอกระบบ ที่มีการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมถึงติดตามการทวงหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีพฤติกรรมรุนแรง โดยโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2557 จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2558 ได้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2561 ภายใต้กรอบวงเงินให้กู้เดิม 10,000 บาท ไม่มีจำนองหลักประกันและเพิ่มวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท เฉพาะกรณีมีการใช้ที่ดินจำนองเป็นหลักประกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้