วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะชะลอหว่านกล้ารอฝนตกก่อน

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร นายอิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร พร้อมด้วยนายอาคม ไชยมงคล ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การส่งน้ำในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2559 นายอาคม ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน กล่าวสรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนน้ำอูนว่า เขื่อนน้ำอูนมีปริมาณกักเก็บน้ำ 520 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่าง 144.60 ล้าน ลบ.ม. หรือ 27% ของความจุอ่าง ในจำนวนนี้เป็นปริมาณน้ำต้นทุน 45 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ขณะนี้มีปริมาณน้ำใช้ได้เพียง 99 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น

สำหรับแนวทางการบริการจัดการส่งน้ำในฤดูเพาะปลูก ปี 2559 ที่ประชุมได้เสนอ 3 แนวทาง ซึ่งมติที่ประชุมได้เลือกเอาแนวทางที่ 2 คือเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.-31 ต.ค. ระยะเวลา 104 วัน คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ราว 166.54 ล้าน ลบ.ม.คาดว่าจะบริหารจัดการได้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในระยะนั้นจะมีฝนตกลงมาแล้ว พร้อมกันนี้ยังได้ฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรให้ชะลอการหว่านกล้าและการทำนาหว่านไปสักระยะก่อนเพื่อรอให้มีฝนตก เมื่อมีการส่งน้ำจึงลงมือเพาะปลูก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะขาดแคลนน้ำ

จ.กาฬสินธุ์ นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอยางตลาด เปิดเผยว่า หลังจากราษฎรบ้านสาหมู่ที่ 4, 7 และ 17 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งที่บ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ “หนองคู” หนองน้ำขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 150 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ขณะที่ราษฎรหมู่ 4 ไม่มีน้ำใช้และไม่มีระบบประปาหมู่บ้านกว่า 300 ครัวเรือน ต้องซื้อน้ำดื่มกิน จึง ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยร่วมกับสำนักทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ อบต.คลองขาม และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ (กกล.รส.ที่ 1.กส.) นำรถ 6 ล้อบรรทุกน้ำสะอาดออกไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรบ้านสา หมู่ 4, 7 และ 17 ต่อเนื่อง 2 วัน จำนวน 66,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในเบื้องต้น ซึ่งปีนี้ “หนองคู” แห้งขอดมาก จึงขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด.

ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร นายอิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร พร้อมด้วยนายอาคม ไชยมงคล ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ 22 พ.ค. 2559 07:02 22 พ.ค. 2559 07:21 ไทยรัฐ