วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โหวตโน

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “รัฐธรรมนูญกับประชามติที่เลือกได้” โดยจัดหีบบัตรลงประชามติ จำลอง และแจกแถลงการณ์คณะนิติราษฎร์ชี้ 7 เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ที่คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์.

22 พ.ค. 2559 00:44 22 พ.ค. 2559 00:46 ไทยรัฐ