วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอได้ไหมลุงตู่! คนนครชัยศรีวอนนายกฯ ทบทวน EIA บนความเป็นจริง

คนนครชัยศรี ท้าพิสูจน์ข้อมูลสำรวจมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ชี้พื้นที่ที่ต้องถูกเวนคืนเป็นที่ทำกิน ไม่ใช่บ้านจัดสรร เรียกร้องสิทธิชุมชน วอนนายกฯ สั่งทบทวน EIA ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับรู้โครงการภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต...

จากกรณีชาวสวนนครชัยศรี จ.นครปฐม ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ต้องถูกเวนคืนที่ดินทำกิน อันสืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นหนึ่งในนโยบายดังกล่าว แต่รัฐบาลได้ให้มีการทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อปี 2540 เพื่อให้โครงการก่อสร้างเกิดความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การดำเนินการของกรมทางหลวง ได้เรียกประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยเป็นการนำเสนอรูปแบบโครงการ ที่เคยนำเสนอมาแล้วในปี 2552 ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากเห็นว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการประกอบอาชีพและวิถีชีวิต รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของชุมชน แต่กรมทางหลวงยังคงยืนยันที่จะใช้รูปแบบก่อสร้างดังกล่าว โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังยึด EIA ที่ดำเนินการไปเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว

ทั้งนี้ มีข้อมูลที่ระบุว่า "ปัจจุบันชุมชนไม่ค่อยทำเกษตรแล้ว เปลี่ยนไปเป็นบ้านจัดสรร บ้านอยู่อาศัยมากขึ้น" ซึ่งชาวบ้านเห็นว่านี่คือคำโกหกคำโต หรือนั่งเทียน เหมารวมหมด

"ถ้าเป็นทางบางใหญ่ นนทบุรี ชาวบ้านเขาไม่เถียง แต่นครชัยศรี ไม่ใช่ ที่นี่ยังคงเป็นพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในพื้นที่เวนคืนเพื่อสร้างถนน มีแต่ที่การเกษตรของคนยากคนจน ไม่มีบ้านจัดสรร หรือโรงงานอุตสาหกรรมใดๆ ทั้งสิ้น ขอท้าให้ลงมาพื้นที่ พิสูจน์ให้เห็นกับตากันไปเลยว่า ถนนที่จะสร้างผ่ากลางที่ดินเรือกสวนไร่นา โดยเฉพาะจุดพักรถขนาดใหญ่ กินพื้นที่ถึง 200-300 ไร่ ทำให้ต้องเสียพื้นที่การเกษตรมากขนาดไหน"

ชาวบ้านในพื้นที่ ยังกล่าวด้วยว่า โครงการนี้ไม่น่าที่จะต้องมาทำจุดจอดรถ และเอาที่ทำกินไปทำเยอะแยะ น่าสงสัยว่าจะทำไปเพื่อประโยชน์กับบ้านเมือง หรือเพื่อประโยชน์ของใคร อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยอมรับว่า สภาพแวดล้อมของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปจริงๆ เพราะแต่เดิม เส้นทางการจราจรที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ กับนครปฐม และเชื่อมต่อไปยัง จ.กาญจนบุรี ในพื้นที่นี้มีอยู่เส้นทางเดียว คือ ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แต่ปัจจุบัน เฉพาะในพื้นที่ 2 ตำบลที่อยู่ในเส้นทางก่อสร้างมอเตอร์เวย์ มีถนนเชื่อมโยง กรุงเทพฯ-นครชัยศรี-นครปฐม และสามารถเชื่อมไปอย่างทั่วถึง แทรกอยู่ทุกระยะ ซึ่งมากเกินไปด้วยซ้ำกับปริมาณรถยนต์ และการจราจรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

"ความจริงถนนเส้นนี้ สำหรับคนในพื้นที่ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเลยด้วยซ้ำ ตั้งแต่เขาสำรวจมา 10 กว่าปี ถนนข้างเคียงมันก็เกิดขึ้นอีกตั้งหลายเส้น ไปทำเส้นอื่นก็ได้ ทำได้ไหม อยากจะขอร้องทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย" ชาวบ้านรายหนึ่งกล่าว

ด้วยเหตุผลนี้ ชาวนครชัยศรี จึงต้องการให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีการทบทวน EIA อย่างจริงจัง บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ไม่ใช่การจัดประชุมเพียงแค่มีหลักฐานรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยขอให้สถาบันการศึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ เข้ามาดำเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งให้สิทธิประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับผลกระทบ มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นโดยตรง โดยไม่ใช้วิธีสุ่มแจ้งอย่างที่ทำ ตลอดจนให้มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการก่อสร้างเกิดความโปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง.

อ่านเพิ่มเติม 

ชาวนครชัยศรีสงสัยใช้ข้อมูลเก่า 20 ปี ออกแบบสร้างมอเตอร์เวย์

คนนครชัยศรีจี้รัฐทบทวนสร้างจุดพักรถมอเตอร์เวย์ ชี้หายเงียบ 7 ปี

คนนครชัยศรียื่นหนังสือ ‘บิ๊กตู่’ จี้ตรวจเวนคืนที่ดินข้างมอเตอร์เวย์ฯ

คนนครชัยศรี ท้าพิสูจน์ข้อมูลสำรวจมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ชี้พื้นที่ที่ต้องถูกเวนคืนเป็นที่ทำกิน ไม่ใช่บ้านจัดสรร เรียกร้องสิทธิชุมชน 21 พ.ค. 2559 19:39 21 พ.ค. 2559 21:29 ไทยรัฐ