วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พีระศักดิ์-ศุภชัย' ชี้ อำนาจแก้ พ.ร.บ.ประชามติ อยู่ที่ ครม.

"พีระศักดิ์-ศุภชัย" ชี้ อำนาจตัดสินใจแก้พ.ร.บ.ประชามติหรือไม่ อยู่ที่ครม.ระบุก.ม.แก้ไขได้หากทุกฝ่ายเห็นตรงกัน พร้อมโยนลูกให้ สนช. ย้ำแนะประกาศใช้แล้ว-ชี้แจงไปชัดเจนไม่ควรไปแก้...

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2559 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 กล่าวถึงกรณีที่พรรคการเมืองเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่า พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติเป็นกฎหมายที่ถูกเสนอและส่งมาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนั้น โดยมารยาทแล้วหากจะแก้ไขต้องให้ ครม.เป็นผู้เสนอกลับมาอีกครั้ง ในธรรมชาติของกฎหมาย หากทุกฝ่ายของสังคม เห็นว่ามีความบกพร่อง หรือไม่ชัดเจน ต้องการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ หรือให้สอดรับกับสังคมที่เปลี่ยนไป ถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันก็สามารถแก้ไขกฎหมายได้ ทั้งนี้ หากครม.พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น ก็สามารถส่งมาให้ สนช.ดำเนินการได้ทันที เพราะสนช.คงใช้เวลาพิจารณาแก้ไขไม่นาน แต่ถ้าครม. เห็นว่ากฎหมายชัดเจนแล้ว ไม่ต้องแก้ไข ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของครม.

ด้าน นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่พรรคการเมืองเสนอให้แก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่า กกต.คงไปแก้ไขไม่ได้ เพราะกฎหมายนี้หากจะแก้ไขต้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้พิจารณาแก้ไข ส่วนตัวเห็นว่าคงแก้ไขไม่ได้ เพราะกฎหมายประกาศใช้แล้วขณะนี้ และมีความชัดเจนแล้วว่า อะไรทำได้ ทำไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องที่บางพรรคการเมืองเสนอให้แก้ในมาตรา 61 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในคำว่า รณรงค์ กกต.ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดของการรณรงค์ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การจัดเวทีประชุมชี้แจงประชามติของ กกต.ในครั้งต่อไป ต้องพิจารณาและดูสถานการณ์ประกอบด้วย แต่ กกต.ก็จะทำหน้าที่ชี้แจงประชามติให้เต็มที่."พีระศักดิ์-ศุภชัย" ชี้ อำนาจตัดสินใจแก้พ.ร.บ.ประชามติหรือไม่ อยู่ที่ครม.ระบุก.ม.แก้ไขได้หากทุกฝ่ายเห็นตรงกัน พร้อมโยนลูกให้ สนช. ย้ำแนะประกาศใช้แล้ว-ชี้แจงไปชัดเจนไม่ควรไปแก้... 21 พ.ค. 2559 17:02 21 พ.ค. 2559 17:53 ไทยรัฐ