วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพลชี้ คนพอเข้าใจ ร่าง รธน. ประเด็นสำคัญ ขอลงประชามติเรียบร้อย

ดุสิตโพล ชี้ คนรับรู้-เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมือง และประชาชนโดยตรง ขอลงประชามติเรียบร้อย ยุติธรรม ...

หลังจากที่ กกต. ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค.59 และได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และทางแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนชื่อว่า “ฉลาดรู้ประชามติ (smart info)” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับทราบข้อมูลและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,192 คน สรุปผลได้ ดังนี้ เมื่อถามว่า ประชาชน “รับรู้” เรื่องราวเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ลงประชามติมากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 ร้อยละ 45.81 พอรับรู้บ้าง เพราะเห็นจากสื่อต่างๆ ที่นำเสนอข่าวนี้ ได้ยินได้ฟังจากคนรอบข้าง เป็นเรื่องที่สังคมสนใจและพูดถึง ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 28.19 ไม่ค่อยได้รับรู้ เพราะเป็นเรื่องเข้าใจยาก ไม่ค่อยได้ติดตาม ฯลฯ อันดับ 3 ร้อยละ 15.52 ไม่รับรู้เลย เพราะไม่ได้ติดตาม สนใจเรื่องปากท้องของตนเองมากกว่า ฯลฯ และ อันดับ 4 ร้อยละ 10.48 เพราะติดตามข่าวเป็นประจำ มีช่องทางให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ฯลฯ

เมื่อถามว่า ประชาชน “เข้าใจ” เรื่องราวเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ลงประชามติมากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 ร้อยละ 40.18 พอเข้าใจอยู่บ้าง เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะรู้และเข้าใจ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อประชาชนโดยตรง ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 31.46 ไม่ค่อยเข้าใจ เพราะไม่ค่อยสนใจการเมือง ไม่มีใครอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆ ฯลฯ อันดับ 3 ร้อยละ 21.98 ไม่เข้าใจเลย เพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ เนื้อหารายละเอียดมีเยอะ เข้าใจยาก ฯลฯและ อันดับ 4 ร้อยละ 6.38 เข้าใจอย่างดี เพราะ เป็นเรื่องที่สนใจและสำคัญต่อบ้านเมือง มีผลต่อการตัดสินใจ จะได้ช่วยแนะนำบอกต่อแก่ผู้อื่น ฯลฯ

ต่อข้อถาม จากข้อมูลและความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีอยู่ขณะนี้ เพียงพอที่จะตัดสินใจในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือยัง อันดับ 1 ร้อยละ 73.83 ระบุยังไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจลงประชามติ เพราะเนื้อหาเยอะ เข้าใจยาก ยังไม่ได้รับเอกสารแจก ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 26.17 ระบุ เพียงพอแล้วที่จะตัดสินใจลงประชามติ เพราะ รับรู้ข้อมูลมาพอสมควร ใช้วิจารณญาณของตัวเอง ต้องการมีส่วนร่วม ถึงอย่างไรก็ต้องออกไปใช้สิทธิ ฯลฯ

เมื่อถามถึง สิ่งที่ประชาชนอยากจะฝาก “ผู้เกี่ยวข้อง” กรณี การลงประชามติ อันดับ 1 ร้อยละ 74.73 ระบุ ขอให้การลงประชามติครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม ตรงไปตรงมา อันดับ 2 ร้อยละ 71.31 ระบุ ควรรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนอย่างมีสติและมีวิจารณญาณ อันดับ 3 ร้อยละ 69.46 ระบุขอให้ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์สุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญ ไม่สร้างความเดือดร้อน วุ่นวาย

ดุสิตโพล ชี้ คนรับรู้-เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมือง และประชาชนโดยตรง ขอลงประชามติเรียบร้อย ยุติธรรม ... 21 พ.ค. 2559 10:43 21 พ.ค. 2559 11:22 ไทยรัฐ