Thairath Logo
กีฬา

ด่านศุลกากรชายแดน เจอปัญหาส่งออก-นำเข้า ลดลงเกินครึ่ง

Share :

ด่านศุลกากรเขมราฐ ชายแดนไทย-ลาว จ.อุบลฯ ประสบปัญหาการจัดเก็บภาษีส่งออก-นำเข้าลดลงเกินครึ่ง คาดเป็นผลมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ พ่วงภัยแล้ง และขั้นตอนการขออนุญาต ที่มีขั้นตอนมากขึ้น ...

วันที่ 20 พ.ค. นายวัลลภ วุฒาพานิชย์ นายด่านศุลกากรเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด่านศุลกากรเขมราฐ เป็นด่านที่ติดชายแดนไทย-ลาว ที่มีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้น ซึ่งเดิมเคยมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าติดต่อในการค้าขายการส่งออก-นำเข้า ที่ผ่านมา เคยมีผู้ประกอบธุรกิจมาเสียภาษีเพื่อนำสินค้าส่งออก-นำเข้า ปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 500 ล้านบาท สาเหตุมาจากในปีที่ผ่านเกษตรกรประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประชาชนไม่มีแรงซื้อประกอบกับปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ขณะนี้ ขั้นตอนในการขออนุญาตการส่งออก มีเพิ่มหลายขั้น เช่น เมื่อผู้ประกอบการได้รับอนุญาตจากด่านศุลกากรแล้ว ต้องทำเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และยังต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายความมั่นคงกองกำลังสุรนารี กว่าจะได้นำสินค้าส่งออกจะต้องใช้เวลาหลายวัน ทำให้พ่อค้าที่มารอรับสินค้าฝั่งลาว รอไม่ไหว ยกเลิกสินค้าไปโดยปริยาย ทำให้นักธุรกิจหันไปนำสินค้าไปส่งออกช่องทางอื่นแทน ส่งผลให้รายได้ในการจัดเก็บภาษีในการส่งออก-นำเข้า ลดลงไม่ถึงครึ่งของรายได้ใน 3 ปีที่ผ่านมา.

อ่านเพิ่มเติม...
ด่านศุลกากรเขมราฐชายแดนไทย-ลาวจัดเก็บภาษีนำเข้าส่งออกเกษตรกรพืชผลทางการเกษตรข่าวข่าวทั่วไทยข่าวภูมิภาคไทยรัฐออนไลน์