วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 22/05/59

ตะลุยโลกใบใหญ่สัปดาห์นี้ พี่ม้ามังกร ขอชวนน้องๆ ไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในโครงการ “เปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม” ซึ่ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒน-ธรรม จัดขึ้นในพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษกครับ

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงตั้งเป้าหมายพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการนันทนาการทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ ทั้งตามหลักทฤษฎีและปฏิบัติ และยังเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน นำไปสู่สังคมที่มีคุณธรรม และอนุรักษ์มรดกของชาติด้วย

โดยกิจกรรมนี้จะจัดถึงเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย กิจกรรมด้านศิลปะการแสดง มีการฝึกอบรมการเต้นลีลาศ การแสดงลิเก และการร้องเพลงฉ่อย การอบรมพากย์เสียง การอบรมบุคลิกภาพและมารยาทไทย ด้านทัศนศิลป์ มีการฝึกอบรมการสร้างสรรค์ศิลปะลายไทย การอบรมการสร้างสรรค์งานด้วยสีอะคลิลิก และการฝึกอบรมวาดสีน้ำ และ ด้านศิลปะหัตถศิลป์–หัตถกรรม มีการฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ การฝึกอบรมแกะสลักผักผลไม้ และการจัดแจกันดอกไม้สด

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในเดือน พ.ค.นี้ ที่ “พี่ม้ามังกร” ไม่อยากให้น้องๆ พลาด เช่น วันที่ 22, 26-29 พ.ค.นี้ เวลา 13.00-16.00 น. ที่ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน จะมีการสอนทำดอกไม้กระดาษ แกะสลักผลไม้ โดยมีพี่ๆจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ ยังมีการสอนการกัดกระจกวัสดุ ทั้งจานแก้ว เซรามิก และยังมีการเพนต์สีลงวัสดุด้วย ส่วน ห้องฝึกอบรม ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน จะมีกิจกรรมพากย์เสียง ซึ่งน้องๆจะได้ฝึกพื้นฐานการอ่านออกเสียง การบรรยาย แถมยังได้ฝึกปฏิบัติพากย์หนังฝรั่ง และซีรีส์เกาหลี จีน และการ์ตูนสารพัดเรื่อง

ส่วนกิจกรรมเดือน มิ.ย. จะจัดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. เช่นกัน โดยวันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 มิ.ย. มีกิจกรรม ทั้งแกะสลักผลไม้ ลีลาศ และพากย์เสียง สำหรับผู้ สนใจสามารถลงทะเบียน ที่ 0-2247- 0028 ต่อ 4164 หรือดูรายละเอียดกิจกรรมที่ www.facebook.com/ Thaiculturecenter/

พี่ม้ามังกร

21 พ.ค. 2559 08:47 21 พ.ค. 2559 08:47 ไทยรัฐ