วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อิ่มบุญ'วันวิสาขบูชา' ทั่วประเทศจัดยิ่งใหญ่ จัดแห่พระธรรมเจดีย์

อิ่มบุญ'วันวิสาขบูชา' ทั่วประเทศจัดยิ่งใหญ่ จัดแห่พระธรรมเจดีย์

  • Share:

พุทธศาสนิกชนชาวไทยพร้อมใจกันสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 2559 ชาวเชียงใหม่ปฏิบัติตามประเพณีที่สืบทอดกันมา เดินขึ้นดอยสุเทพ “ไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ” ชาวไทยพุทธ 3 จังหวัดภาคใต้เวียนเทียนกลางวันเพื่อความปลอดภัย ส่วนการอัญเชิญพระธรรมเจดีย์ คัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณ อายุมากกว่า 2,000 ปี ที่รัฐบาลนอร์เวย์มอบให้ไทยไปยังวัดสระเกศฯ

สุดยิ่งใหญ่อลังการวันสำคัญทางศาสนาที่เวียนมาบรรจบอีกวัน คือวัน “วิสาขบูชา” ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนเรียกกันว่าเป็น “วันพระใหญ่” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 20พ.ค. มีประชาชนพากันไปทำบุญใส่บาตรตามวัดต่างๆ กันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 16.12 น. วันที่ 20พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา 2559

โอกาสนี้ ทรงจุดเทียนรุ่งและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดธูปเทียนจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทาน เพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส สำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง ที่ทรงพระราชอุทิศไว้และทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า ให้เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ สำหรับทรงเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ เฝ้าทูล ละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานต่อเทียน

จากนั้นทรงนำสวดสรรเสริญ คุณพระรัตนตรัย แล้วทรงพระดำเนินเวียนขวารอบพระอุโบสถ 3 รอบ เสร็จแล้วทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา แล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงศีล พระเทพญาณวิศิษฎ์ วัดปทุมวนาราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทก ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศ แล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ 4 รูป ที่สวดรับอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเสด็จฯพระราช-ดำเนินกลับ

ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 07.00 น. ที่วัดปทุมวนาราม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2559 มีทูตานุทูตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศศรีลังกา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในปีนี้เป็นที่น่ายินดีมากที่มีเด็ก เยาวชน พุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างชาติ สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา และต่างรู้สึกประทับใจ พร้อมชื่นชมการตกแต่งอุทยานธรรมศาลาวิสาขบูชา ซึ่งจัดเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยโบราณ ที่จัดขึ้น ที่ท้องสนามหลวง โดยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลาย

ขณะเดียวกัน ที่ท้องสนามหลวงช่วงบ่าย มีพิธีอัญเชิญพระธรรมเจดีย์ คัมภีร์พระพุทธศาสนา โบราณ อายุมากกว่า 2,000 ปี ที่รัฐบาลนอร์เวย์มอบให้ผ่านพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม มาประดิษฐานถาวร ยังวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2559 และเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา มีการจัดขบวนอัญเชิญอย่างสวยงามด้วยรถเก่าโบราณนับสิบคัน สำหรับรถที่ใช้อัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนา เป็นรถโบราณ เวสป้า ปี ค.ศ.1962 อายุกว่า 54 ปี หลังจากขบวนอัญเชิญถึงวัดสระเกศฯ ได้อัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณประดิษฐานบนแท่นด้านหน้ารูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่ลานโพธิ์ลังกา

จากนั้น นายเชทิล พาวล์เซน เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย และนายเจนส์ บราวิกส์ จากสถาบันอักษรโบราณอนุรักษ์สเคอเยน ประเทศนอร์เวย์ ทำพิธีมอบคัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณส่วนหนึ่ง ที่พบที่พระพุทธรูปเทือกเขาบามียัน ประเทศอัฟกานิสถาน โดยนักอักษรศาสตร์ สถาบันอักษรโบราณอนุรักษ์สเคอเยน เชื่อว่าเป็นพระไตรปิฎกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุมากกว่า 2,000 ปี ให้วัดสระเกศฯ ปัจจุบันคัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณที่ถูกค้นพบที่เทือกเขาบามียันทั้งหมด ถูกเก็บรักษาไว้ที่สถาบันอักษรโบราณอนุรักษ์สเคอเยน ประเทศนอร์เวย์

ในส่วนต่างจังหวัด ที่ จ.สงขลา พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ เจ้าคณะอำเภอสะเดา จ.สงขลาร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอสะเดา นายบุญพาส รักนุ้ย นอภ.สะเดา และคณะเดินทางร่วมบุญใน “วันวิสาขสัมพันธ์” ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน กับประชาชนที่วัดบุญญาราม อ.กูบังปาซู รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีพระสงฆ์ เจ้าคณะรัฐเคดาห์-เปอร์ลิส พร้อมชาวสยาม หรือคนมาเลเซียเชื้อสายไทยในมาเลเซียให้การต้อนรับ

ที่วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา เมื่อเวลา 11.00 น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและพระราชปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ให้พุทธศาสนิกชนชาวยะลาได้รำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา” โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับ จ.นราธิวาส ที่วัดอุไรรัตนาราม หมู่ 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ มีชาวไทยพุทธที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 2 ชุมชนคือชุมชนตลาดบาเจาะ และชุมชนน้ำตกปาโจ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก. นราธิวาส 32 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บาเจาะ ทำพิธีเวียนเทียน ในเวลา 12.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามท้องถนนและจุดต่างๆเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุความไม่สงบฉวยโอกาสลอบดักสังหารชาวบ้าน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเวียนเทียนวิสาขบูชาจ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา บางพื้น ที่จัดพิธีเวียนเทียนในช่วงกลางวันเพื่อความปลอดภัย จากเหตุความไม่สงบ หากเวียนเทียนช่วงกลางคืนเกรงจะไม่ปลอดภัย ส่วนใหญ่กำหนดให้วัดในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่รอบนอก ทำพิธีตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยให้แต่ละพื้นที่พิจารณากันเอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด

ภาคอีสาน ที่ จ.นครราชสีมา พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานอำนวยจัดงานวิสาขบูชาพุทธบารี เป็นประธาน นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ปกครองและพุทธศาสนิกชนชาว จ.นครราชสีมา ที่ร่วมกันแต่งชุดขาว ทำบุญตักบาตรข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 39 รูป และเวียนเทียนรอบมณฑปพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ ที่อัญเชิญมาจาก 4 ประเทศ ที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.เชิงดอยสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ คืนวันที่ 19 พ.ค. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ พระสงฆ์ ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ต่างชาติ จำนวนมาก ร่วมกิจกรรมงานประเพณี “ไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559” โดยเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่ได้สร้างทางขึ้นดอย สุเทพและได้บูรณะปฏิสังขรณ์จนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

ที่ จ.ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตากและนายอูหล่วย กั๋วอู ผวจ.เมียวดี ประเทศเมียนมาร่วมเป็นประธานพิธีวัน “วิสาขบูชาโลก ตักบาตรลอยฟ้าสานสัมพันธ์สองแผ่นดินในมิติพระพุทธศาสนา” ที่บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด มีพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดเมียวดีและจากอำเภอแม่สอด ร่วมงานนับพันคน รวมทั้งพระสงฆ์จากฝั่งเมียวดีและไทยจำนวน 90 รูปมาบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ต้องปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ตั้งแต่เวลา 05.30 น. จนพิธีเสร็จในช่วงสาย

ที่ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี นายศักดิ์ สมบุญโต ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานจากหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี นายศักดิ์เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยพุทธศาสนิกชนร่วมประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ละเว้นอบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามต่อไป

ที่ท้องสนามหลวงตลอดทั้งวัน มีพุทธศาสนิกชน สวมชุดขาวเข้าเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานในมณฑลพิธี โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ และหน่วยงานต่างๆ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ระหว่าง 14-20 พ.ค. ในงานมีพิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตภาวนา ทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง และนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ไหว้พระ 9 วัด ประจำรัชกาลราชวงศ์จักรี

ส่วนบรรยากาศการเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีพุทธศาสนิกชนเข้าเวียนเทียน ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำ โดยที่วัดเบญจมบพิตรฯ มีคนทยอยเวียนเทียนตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำมีคนเดินทางเข้ามาคึกคักมากขึ้น ท่ามกลางสายฝนที่เริ่มโปรยปรายลงมาตั้งแต่เวลา 19.00 น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้