วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร เสด็จฯพร้อมด้วย พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม.

21 พ.ค. 2559 00:49 21 พ.ค. 2559 04:03 ไทยรัฐ