วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาโต๊ะครูสถาบันปอเนาะ

นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.กศน.จังหวัดปัตตานี และโต๊ะครูฮัจยีอับดุลอาซิส ยานยา นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำโต๊ะครู และเจ้าหน้าที่สถาบันศึกษาปอเนาะ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การบริหารจัดการในสถาบันศึกษาปอเนาะเดินทางมาศึกษาดูงานต่างพื้นที่ เพื่อเรียนรู้แนวทางและเทคนิคการทำงาน ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการทำงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันพัฒนาการศึกษาเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ กศน.ที่ได้เข้าไปช่วยสถาบันศึกษาปอเนาะให้ดำเนินงานดีขึ้น

ด้านนายสมเชาว์ กล่าวว่าโครงการนี้ต้องการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของโต๊ะครู หรือเจ้าของสถาบันศึกษาปอเนาะ รวมถึงเน้นพัฒนาศักยภาพโต๊ะครู เนื่องจากเชื่อว่า หากโต๊ะครูมีความเข้าใจในการร่วมกันจัดการศึกษากับ กศน.จะทำให้เยาวชนที่อยู่ในปอเนาะ ได้รับความรู้ทั้งเรื่องศาสนา วิชาสามัญ และวิชาชีพติดตัวไปด้วย.

นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.กศน.จังหวัดปัตตานี และโต๊ะครูฮัจยีอับดุลอาซิส ยานยา... 21 พ.ค. 2559 00:45 21 พ.ค. 2559 01:20 ไทยรัฐ