วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใส่บาตรเมนูรสจัดทำพระป่วย

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ประชาชนที่ทำบุญตักบาตร บางส่วนอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเมนูที่นำมาใส่บาตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์ ทำให้มีสถิติเจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อีกทั้งส่งผลให้เกิดโรคฉุกเฉิน ทั้งโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง โดยในปีที่ผ่านมามีพระสงฆ์เข้ารับการรักษาด้วยอาการฉุกเฉิน ผ่านสายด่วน 1669 ด้วยอาการป่วย อ่อนเพลีย อัมพาตเรื้อรังมากที่สุด 254 ราย รองลงมาคือ หายใจลำบาก หายใจติดขัด 132 ราย และ ปวดท้อง ปวดหลัง ปวดเชิงกรานและขาหนีบ 114 ราย ดังนั้น จึงควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์ ไม่มีรสเค็มจัด หวานจัด หรือมันจัด และเน้นอาหารที่มีผักมากๆ พระสงฆ์ที่มีโรคประจำตัวและมีอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี.

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ประชาชนที่ทำบุญตักบาตร บางส่วนอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเมนูที่นำมาใส่บาตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์ ทำให้มีสถิติเจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ... 21 พ.ค. 2559 00:43 21 พ.ค. 2559 01:11 ไทยรัฐ