วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตามล่าสินค้าช้างเผือก รัฐปั้นเกษตรอินทรีย์ 10 ชนิดป้อนตลาด

ตามล่าสินค้าช้างเผือก รัฐปั้นเกษตรอินทรีย์ 10 ชนิดป้อนตลาด

  • Share:

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศคัดเลือกสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดละ 2 ชนิดสินค้า นำมาพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อผลักดันให้เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ชนิดใหม่ออกสู่ตลาด ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ใหม่เพิ่มขึ้นในปีนี้ 10 ชนิดสินค้า

“ขณะนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้คัดเลือกสินค้าส่งไปยังศูนย์แต่ละภาคแล้ว โดยจะจัดฝึกอบรมผู้ผลิต เพื่อพัฒนาตัวสินค้าให้มีมาตรฐาน พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทำตลาดและให้ความรู้ด้านการส่งออก เบื้องต้นมีสินค้าที่น่าสนใจ เช่น ข้าวหอมชลสิทธิ์อินทรีย์ เบียร์ขิงออแกนิก ชาส้มแขกสำเร็จรูป น้ำลูกหยีผสมน้ำผึ้ง เครื่องสำอาง ข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น เมื่อฝึกอบรมเสร็จจะคัดเลือกให้เหลือ 10 ชนิดสินค้า เพื่อใช้เป็นต้นแบบพัฒนาสินค้าอื่นต่อไป”

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ทันสมัย และให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันทั้งระบบ และยังมอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลต้นทุนการผลิต และราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์แต่ละประเภท เพื่อใช้เป็นราคากลางในตลาด รวมทั้งให้รวบรวมข้อมูลข้าวสารสินค้าอินทรีย์ของไทยและต่างประเทศ เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ขณะเดียวกัน จะเร่งประชาสัมพันธ์คุณค่าทางโภชนาการ และคุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่าง เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรรายอื่นหันมาผลิตสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น ส่วนผู้บริโภคจะประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงคุณค่า ประโยชน์จากการบริโภคและใช้สินค้าอินทรีย์ เพื่อกระตุ้นให้บริโภคเพิ่มขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้