วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิด 5 ช่องทางรับความเห็น

เปิด 5 ช่องทางรับความเห็น

  • Share:
ให้ทุกภาคส่วนแสดงออก-โครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา


ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) ว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ นำโดย ดร.กมลเกียรติ เรืองกมลา รองผู้จัดการโครงการ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี รองผู้จัดการและโฆษก แจ้งว่า ได้เปิด 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ได้แก่ เว็บไซต์ www.chaophrayaforall.com ตู้ ปณ.90 บางซื่อ กทม. 10800 เพจ Facebook:Chao Phraya for All หรือทาง Email: Chaophrayaforall@gmail.com และ โทร.09-1738-6859 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาภูมิทัศน์ วัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อฟื้นฟูแม่น้ำ พัฒนาภูมิทัศน์ วัฒนธรรม นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต และทางเดิน-ปั่น เชื่อมต่อโดยบางส่วนเลียบแม่น้ำ บางส่วนวกเข้าพื้นดินสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสริมศักยภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรองรับการก้าวสู่สังคมสูงวัยในอนาคต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้