วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ด้วยรักและภักดี

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เช้าวันที่ 20 พ.ค. ประชาชน คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นหลักชัยให้กับประชาชนตลอดไป พร้อมกันนี้ ได้นำแจกันดอกไม้ สิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายด้วย อาทิ ชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ, นางสาวอรวรรยา หุ่นทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนกว่างเจ้ากรุงเทพฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 จ.สุราษฎร์ธานี กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายเกมหมากคำไทย คิดค้นโดยภูมิปัญญาของคนไทย และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเป็นอาชีพ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ และกลุ่มมวลชนคันนายาว กทม. ครูและนักเรียน โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ คณะครูโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จ.ลพบุรี เป็นต้น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เช้าวันที่ 20 พ.ค. ประชาชน คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 21 พ.ค. 2559 00:16 21 พ.ค. 2559 00:16 ไทยรัฐ