วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวพุทธเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ถวายนมสดพระศรีมหาโพธิ์ วันวิสาขะ

พ่อเมืองเชียงใหม่ พร้อมชาวพุทธ เดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ทำพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระธาตุในวันวิสาขบูชา ก่อนนำประชาชนถวายนมสดพระศรีมหาโพธิ์ สืบสานประเพณี อ.ดอยสะเก็ด

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 59 ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คณะสงฆ์ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน อ.ดอยสะเก็ด ร่วมจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชา โดยมีพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในพิธีมีขบวนแห่จากเทศบาลและชุมชนต่างๆ ถึง 14 ขบวน แต่ละขบวนงดงามตระการตา โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระปิฎกโกศล รองเจ้าคณะภาค 7 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้นขบวนทั้งหมดเดินขึ้นมาตามถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ส่วนขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ได้อัญเชิญขึ้นทางบันไดนาคหน้าวัด จำนวน 290 ขั้น มีพระสงฆ์ สามเณร กว่า 300 รูป เรียงรายตามขั้นบันใดเป็นภาพที่งดงาม ส่วนขบวนแห่นมสดถวายพระศรีมหาโพธิ์ มีขบวนช่างฟ้อนเล็บ 720 คน ฟ้อนนำขึ้นมา

ต่อมา เมื่อเวลา 18.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า โดยสรงน้ำลงในหงส์เงินเพื่อนำขึ้นสู่องค์พระธาตุ จากนั้น นำประชาชนถวายนมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย และนำมาปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2524 ซึ่งพิธีถวายนมสด มีการปฏิบัติเป็นประเพณีในวันวิสาขบูชา ทั้งนี้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถือว่าเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ชาว อ.ดอยสะเก็ด จึงสืบทอดประเพณีต่อกันมาในวันวิสาขบูชา ของทุกปี.

พ่อเมืองเชียงใหม่ พร้อมชาวพุทธ เดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ทำพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระธาตุในวันวิสาขบูชา ก่อนนำประชาชนถวายนมสดพระศรีมหาโพธิ์ สืบสานประเพณี อ.ดอยสะเก็ด 20 พ.ค. 2559 22:08 20 พ.ค. 2559 23:18 ไทยรัฐ