วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
AEC Go On 21/05/59

AEC Go On 21/05/59

  • Share:

เราจะเริ่มพูดถึงสมาชิกของ AEC ที่อยู่ใน IMT-GT ทีละประเทศโดยเริ่มต้นที่ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดใน AEC และในกลุ่ม IMT–GT โดยมีขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP อยู่ที่ระดับประมาณ 8.96 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2558 จัดเป็นประเทศที่ขนาด GDP ใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของโลกและใหญ่เป็นอันดับ 1 ของ AEC โดยใหญ่กว่าประเทศอันดับ 2 คือไทยที่มีขนาด GDP ประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กว่า 1 เท่า

นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงสุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา โดยมีประชากรประมาณ 255 ล้านคน และ อินโดนีเซียเป็นรัฐอิสลามใหญ่ที่สุดในโลก เพราะประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมีสูงถึง 85% ของประชากรทั้งประเทศหรือประมาณ 220 ล้านคน ประเทศอินโดนีเซียจึงเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่และมีจำนวนประชากรเป็นจำนวนมาก

อินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) โดยครองอันดับหนึ่งของโลกอีกรายการหนึ่งก็คือ เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใน AEC ที่ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้ อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่าง 2 มหาสมุทร ผ่านช่องแคบสำคัญต่างๆ คือ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดรา และช่องแคบล็อมบ็อก ซึ่งจัดเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญ จากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย

การที่สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะแยกกันเป็นหมู่เกาะมากมาย และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ ประชากรในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเกาะจะติดต่อกันได้ยาก อีกทั้งประชากรอินโดนีเซียประกอบด้วยหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ทำให้แต่ละภูมิภาคมีรูปแบบวัฒนธรรมของตนเอง และมีภาษาที่ใช้ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป การทำความเข้าใจชาวอินโดนีเซียอย่างถ่องแท้จึงต้องเข้าใจคนในพื้นที่นั้นๆ ว่าเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใด ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม เมื่อนึกถึงว่าอินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่ที่มีอนาคตสดใส นานาชาติจึงสนใจที่เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้นเป็นลำดับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้