วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

An out–of–work lecturer

มีคนเข้าใจสับสนระหว่าง be at work, be in work, out of work, get to work, set to work ฯลฯ ขออนุญาตเรียนรับใช้อย่างนี้ครับ be at work=to be working กำลังทำงาน ไปเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่ง พอถึงห้องประชุม ผมก็ถามหาชาวนาสมาชิก มีคนตอบว่า The farmers are at work in the fields. ชาวนากำลังทำงานอยู่ในทุ่ง


แต่ถ้าเป็น be in work หมายถึง มีงานทำ=to have a job ผมไปบ้านเพื่อนกะชวนเอนโซ น้องชายของเพื่อนไปทำงานด้วยกันที่แบรดฟอร์ด (Bradford) เพื่อนบอกว่า โอย ไม่ต้องกังวลเรื่องงานดอกเจ้านั้นน่ะ Enzo was always in work, right from the day he left university. เอนโซมีงานทำอยู่ตลอด ทันทีที่จบจากมหาวิทยาลัยมา

Be out of work=not to have a job ไม่มีงานทำ คบหาสมาคมกันได้ 2 เดือน กะรีมะฮ์ (Karimah) ก็เล่าความหลังครั้งก่อนของครอบครัวเธอให้ฟังว่า My father was out of work at the time, so we were in difficulties.

ตอนนั้นพ่อตกงาน พวกเราทุกข์ทรมานมาก บางคนมีงานทำ มีอาชีพ แต่พอถึงช่วงหนึ่งตกงาน เราก็ต้องเอาคำว่า ‘ตกงาน’ ‘out-of-work’ ที่เป็นคำคุณศัพท์ หรือ adjective ไปขยายเอาไว้หน้านาม เช่น an out-of-work lecturer อาจารย์ที่ตกงานไม่มีใครจ้าง, anout-of-work manager ผู้จัดการที่ตกงาน

ส่วน get to work หรือ set to work ก็หมายถึง to start doing a job เริ่มทำงาน We’d better get to work on filming this garden if we want to finish before it gets dark. เราต้องเริ่มถ่ายสวนนี้เลยดีกว่า ถ้าเราต้องการให้เสร็จก่อนที่จะมืด.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

20 พ.ค. 2559 10:04 20 พ.ค. 2559 10:04 ไทยรัฐ