วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เลือกตั้งต้องมีหาเสียง

เลือกตั้งต้องมีหาเสียง

  • Share:

ต้องถือว่าเป็นความคิดริเริ่มที่ดีที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีให้ทุกพรรคการเมืองเข้าร่วมฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และองค์กรอื่นๆ เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศตามนโยบายรัฐบาล คสช. รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้แจงว่าถ้าการเปิดเวทีครั้งแรกเป็นไปอย่างสร้าง สรรค์ก็อาจจัดอีกแต่ถ้าไม่สร้างสรรค์ก็ยุติ

ประชาชนทั่วไปมีสิทธิแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่? กลายเป็นคำถามทั้งในและต่างประเทศ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอกว่า ถ้าห้ามรณรงค์ก็ไม่ต้องออก เสียงประชามติ ขณะที่ผู้แทนสหภาพยุโรปที่มาเยือนไทยเสนอแนะว่าการลงประชามติต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และอยากเห็นไทยคืนสู่ประชาธิปไตย

มีความเห็นต่างเรื่องการตีความ พ.ร.บ.ประชามติ ขณะที่ภาครัฐเตรียมส่งอาสาสมัครนับแสนๆคนออกไปเคาะประตูชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนทั่วประเทศ แต่กลับห้ามวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญทั้งในด้านเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ แม้แต่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็เตือนองค์กรภาครัฐเช่น กรธ. และ สนช.ต้องไม่ชี้นำประชาชนจนกลายเป็นผิดกฎหมาย

ปัญหาคือมาตรา 7 และ 61 ของ พ.ร.บ.ประชามติ มาตรา 7 เขียนไว้ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย” ถ้าตีความตามตัวอักษร ประชาชนย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ “วิจารณ์” ร่างรัฐธรรมนูญได้และยัง “เผยแพร่” คำวิจารณ์ได้อีกด้วย

แต่มาตรา 61 ตั้งเงื่อนไขห้ามเผยแพร่ข้อความที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุก ระดมหรือข่มขู่ แม้แต่นักวิชาการที่ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ยังเป็นงง เพราะไม่เคยเห็นนิยามหรือคำจำกัดความของคำว่า “ก้าวร้าว รุนแรง หรือปลุกระดม” ในกฎหมายอื่นๆมาก่อน

เห็นได้ชัดว่าเป็นกฎหมายประชามติมุ่งสกัดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ บางคนอ้างว่าการลงประชามติไม่ต้องรณรงค์หาเสียงเหมือนกับการเลือกตั้ง ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตัวอย่างที่เห็นกัน ชัดๆ ในขณะนี้คือการเตรียมลงประชามติในอังกฤษ เห็นชอบหรือไม่? ในการถอนตัวจากสหภาพยุโรปมีการหาเสียงอย่างถึงพริก ถึงขิงทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายสนับสนุน

ถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ จะต้องตามด้วยการออกกฎหมายสำคัญคือกฎหมายเลือกตั้งหวังว่าคงจะไม่มีใครคิดที่จะนำมาตรการของกฎหมายประชามติไปใส่ไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง จะกลายเป็นให้มีการเลือกตั้งแต่ห้ามหาเสียงถ้าเป็นเช่นนั้นประเทศไทยจะกลายเป็นตัวตลกในสายตาของประชาคมโลก เว้นแต่โลกคอมมิวนิสต์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้