วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แห่งแรกในไทย เปิดตัว 3 หลักสูตรใหม่ ป.ตรี รองรับงานในอนาคต

แห่งแรกในไทย เปิดตัว 3 หลักสูตรใหม่ ป.ตรี รองรับงานในอนาคต

  • Share:

กลับมาพบกันอีกครั้ง พี่แคมปัส มีหลักสูตรใหม่แกะกล่องมาแนะนำน้องๆ ที่ยังคงมองหาที่เรียน สาขาเรียน หรือคนที่ยังค้นหาตัวเองไม่พบ แม้จะดูจากคณะ สาขาใดๆ ของหลายๆ มหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม แต่มันก็ยังไม่โดนใจ ยังไม่ใช่ในแบบที่ต้องการ วันนี้ขอแนะนำ 3 หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆ นี้

1. หลักสูตรรังสีเทคนิค

หลักสูตรแรกนี้ ถือเป็นการเปิดคณะรังสีเทคนิค ภาคการศึกษา 1/2559 เป็นแห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชน และเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่บริหารจัดการแบบคณะ โดย มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นเพื่อจะตอบสนองความต้องการของตลาด และคาดหวังว่าจะเป็นก้าวสำคัญของรังสีเทคนิคไทย หลังจากที่พบว่า ประเทศไทยยังขาดวิชาชีพรังสีเทคนิคอีกจำนวนมาก ทั้งที่เงินเดือนก็ไม่น้อย รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 33,000 บาทต่อเดือน

ไปฟังความเห็นของ รศ.มานัส มงคลสุข คณบดีคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิชาชีพรังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีค่าตอบแทนสูง ในส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยของภาคเอกชนอยู่ที่ประมาณ 33,000 บาทต่อเดือน และจากผลการสำรวจโดยคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากวุฒิสภา ในปี 2553 สำรวจพบว่า มีความต้องการนักรังสีเทคนิคทั้งประเทศประมาณ 1,000 กว่าคน ณ ขณะนั้น ซึ่งในปัจจุบันจากการสำรวจล่าสุด พบว่าความต้องการนักรังสีเทคนิคเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 3,000 คน แม้ว่าขณะนี้มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคแล้วประมาณ 4,000 คน ก็ตาม

2. หลักสูตรเทคโนโลยีระบบราง วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ระบบรางบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปมาก การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ กลายเป็นเรื่องที่รัฐสนใจ จึงก่อให้เกิดการลงทุนตามมา ขณะเดียวกันแรงงานด้านนี้ กลับมีจำนวนไม่เพียงพอ และยังถือว่าขาดแคลนก็ว่าได้ ดังนั้นหากใครยังไม่รู้จะเรียนอะไร หลักสูตรนี้ก็น่าเรียนไม่น้อย ผลตอบแทนต่อเดือนก็น่าจะดีทีเดียวนะเด็กๆ

ด้านอาจารย์นิพนธ์ จงพิทักษ์ศีล หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังตื่นตัวกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่รัฐบาลพยายามผลักดันเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมขนส่งทางราง เช่น ระบบรถไฟธรรมดา รถไฟฟ้าในเมือง และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงตามมาก็คือ บุคลากรที่จะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการขนส่งทางราง ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกำลังคนในการสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนิฮอง (Nihon University) ประเทศญี่ปุ่น เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบรางขึ้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นสหวิทยาการ โดยการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์รวมกับความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และการบริหารจัดการ ให้สามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนและฝึกปฏิบัติมา ไปแก้ไขปัญหาในการทำงานทางด้านระบบราง

และ 3. หลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

เมื่อธุรกิจการท่องเที่ยว ยังคงทำให้เม็ดเงินทะลักเข้าประเทศไทยไม่น้อยในแต่ละปี นั่นหมายความว่า ประเทศเราต้องมีอะไรดีแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน จะบอกว่า อาหารไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกก็คงไม่ผิด แต่ถ้าเรามีความรู้ มีทักษะที่ดีแล้ว ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน เราก็มีโอกาสเป็นพ่อครัวแม่ครัวได้ทั่วโลก

ด้านอาจารย์เสรี วังส์ไพจิตร อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในปีแรกที่เปิดการเรียนการสอน มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าเรียนถึง 90 คน ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาอีก 124 คน และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาเข้าใหม่อีก 157 คน จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้สนใจเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงครัวเพื่อใช้ในการเรียนการสอนชั่วคราว และคัดเลือกอาจารย์เข้ามาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 2 ภาษา (Bilingual) และในปีสุดท้าย นักศึกษาทุกคนจะต้องไปฝึกงานที่ครัวโรงแรม หรือภัตตาคารในต่างประเทศ สำหรับห้องปฏิบัติการครัวมาตรฐานสากลอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ คาดว่าจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายในปลายปี 2559

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีร่วมกับสถาบันการครัว Institut Culinaire Disciples Escoffier – ICDE ซึ่งเป็นสถาบันการครัวเก่าแก่ มีชื่อเสียง และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส เป็นปรากฏการณ์ที่องค์ความรู้ของ Disciples Escoffier ได้รับการปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรระยะยาวแบบมีปริญญาบัตร และได้กำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดดำเนินการหลักสูตร Double Degree นี้ ในปีการศึกษา 2560 พร้อมๆ กับจะเปิดตัวหลักสูตรปริญญาร่วม (Double Degree Program) กับ ICDE ของฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรังสิต และยังได้ทำความตกลงกับ German Bakers’ Confederation ในการจัดหลักสูตรระดับปริญญาโทในศาสตร์ด้านขนมอบ จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเชฟของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ระยะเวลา 12-18 เดือน และไปฝึกงานที่เยอรมนี 6 เดือน ในหลักสูตร Master Bakery ที่เมือง Weinheim และจะได้รับประกาศนียบัตร Master of International Baker จาก Weinheim Craft Chamber ทั้งนี้ หลักสูตรจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2560

เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆ น่าเรียนทุกหลักสูตรเลย พี่แคมปัสว่า ถ้าเราค้นหาตัวเองเจอ ไม่ว่าจะวิชาไหน สอบยากแค่ไหน เราก็จะผ่านพ้นมันไปได้ และก็จะได้ดิบได้ดีกับสิ่งที่เล่าเรียนมา...อย่างแน่นอน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้