วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลังแจงคดีท่อก๊าซ ปตท.  "อำนวย" ปักหลักรับศึกข้อกล่าวหา "คตง."

คลังแจงคดีท่อก๊าซ ปตท. "อำนวย" ปักหลักรับศึกข้อกล่าวหา "คตง."

  • Share:

“อำนวย ปรีมนวงศ์” ลั่นพร้อมสู้คดีท่อก๊าซ ปตท. หลัง คตง. และ สตง.มีความเห็นกล่าวโทษ กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน จนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา 1 ใน 6 กรณีละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วนและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2550 และยังรายงานเท็จจนทำให้รัฐเกิดความเสียหาย โดย สตง.ระบุว่าตนเป็น 1 ใน 6 คน ที่ถูกกล่าวหาจึงเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ และผลจากการกระทำของ สตง.ได้ส่งผลเสียหายต่อชีวิตราชการ

“การกระทำของ คตง.และ สตง.ที่ระบุความผิดของตนเอง แม้เป็นเพียงความคิดเห็น ซึ่งยังไม่มีใครหรือหน่วยงานใดพิสูจน์ข้อเท็จจริง แต่การส่งรายงานความเห็นดังกล่าวไปให้นายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง ทำให้เกิดความบั่นทอนในการทำงาน ดังนั้น ในฐานะที่ถูกกล่าวหา จึงขอชี้แจงประเด็นสำคัญ 2 ข้อ ดังนี้”

1.เรื่องความครบถ้วนถูกต้องทรัพย์สินของ ปตท.ที่จะต้องแบ่งแยกและโอนให้กระทรวงการคลังนั้น ขอชี้แจงว่า กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ดำเนินการ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและแบ่งแยกทรัพย์สินตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดยคณะกรรมการมีตัวแทนจาก ปตท.ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงพลังงานนั้น ได้ส่งผลการศึกษาและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาถึง 9 ครั้ง โดยครั้งสุดท้าย ปตท.ได้รายงานสรุปผลการดำเนินให้ศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2551 และศาลปกครองก็ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2551

ดังนั้น ข้อกล่าวหาของ คตง.และ สตง.จึงไม่ ถูกต้อง กรณีที่ศาลปกครองฯใช้เวลาเพียง 1 วัน ก็มีคำพิพากษาศาลปกครองฯ เพราะก่อนหน้านี้คณะ กรรมการฯ ได้ส่งรายงานให้ศาลปกครองฯ พิจารณาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในระหว่างการพิจารณาคดี ดังกล่าว มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองฯ อีกหลายครั้ง แต่ศาลปกครองฯมีคำสั่งไม่รับฟ้องและยืนยันท้ายคำฟ้องว่า ได้มีการแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว จนที่ประชุมตุลาการศาลปกครองฯมีมติยืนยันว่า การแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว

ส่วนประเด็นเรื่องการเวนคืนที่ดินของกรมธนารักษ์นั้นพิจารณาจากการเวนคืนที่ดินของเอกชน ที่ราชพัสดุและบางส่วนเป็นที่เช่าของบริษัท ปตท.มูลค่า 16,000 ล้านบาท โดยไม่ได้นำที่ในทะเลมาพิจารณาด้วย ซึ่งประเด็นนี้ คตง. และ สตง.ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.2557 จนถึงวันนี้ กฤษฎีกาก็ยังไม่ได้ตีความ ซึ่งหากกฤษฎีกาตีความให้ ปตท.จ่ายเงินเพิ่มเรื่องนี้ จะไปจบที่ใดตนก็ไม่ทราบ เพราะหากยึดตามหลักการที่วางไว้ ก็ต้องยึดคำพิพากษาของศาลปกครองเป็นหลัก

2.เรื่องการละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2550 ที่ต้องส่งให้ สตง.ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องนั้น คณะกรรมการฯได้ส่งให้ สตง.ตรวจสอบแล้ว ซึ่งโดยหลักการแล้ว สตง. มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องย้อนหลังตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งไม่ใช่ให้ สตง. ตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องก่อนรายงาน ครม. และที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปีของบริษัท ปตท. โดย สตง.ก็รับรองแบบไม่มีเงื่อนไขมาโดยตลอด หากเป็นเช่นนี้ ก็เท่ากับว่า สตง.ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้