วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดยอมเปลี่ยนมติให้สู้คดี

ค่าโง่ด่วน 46 หลังคมนาคมทบทวน-สหภาพฯอัดบอร์ดยับ

เมื่อเย็นวันที่ 18 พ.ค. ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ. มีรายงานว่า พล.อ.สุชาติ วิวรรธน์ ประธานบอร์ด กทพ. ได้เรียกประชุมบอร์ด กทพ. วาระพิเศษเร่งด่วน เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาคดีค่าผ่านทางด่วน ปี 2546 กับบริษัท BEM หลังจากที่สหภาพฯ กทพ. ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม คัดค้านมติบอร์ดวันที่ 11 พ.ค.59 ที่จะไม่ยื่นศาลปกครองต่อสู้คดี โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บอร์ด กทพ.พิจารณาทบทวน โดยใช้ดุลพินิจสูงสุดเป็นการด่วน ให้ทันภายในวันที่ 1 มิ.ย.59 โดยดำเนินการตามบรรทัดฐานเดิม กรณีข้อพิพาททางด่วนสายบางนา-บางพลี -บางปะกง ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กทพ.ครั้งนี้ ได้มีมติให้ กทพ.ดำเนินการต่อสู้คดีทางศาล อย่างไรก็ตาม ก็เสนอแนวทางการเจรจากับเอกชนร่วมด้วย โดยจะเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

ก่อนหน้านี้ วันเดียวกัน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สร.กทพ.) ได้ออกแถลงการณ์เรื่องข้อพิพาทค่าผ่านทางปี 2546 ฉบับ 2 โจมตีบอร์ด กทพ. โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้ กทพ.เคยมีหนังสือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด ขอให้จัดพนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ แต่บอร์ดกลับมีมติเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2559 มาจ่ายเงินตามมติอนุญาโตตุลาการ ทำให้การยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางต้องชะงักลง ซึ่งมติบอร์ดได้สร้างความสับสน และกลายเป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นการยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง นอกจากนี้ บอร์ดยังมีมติเห็นชอบผลการหารือเบื้องต้นกับเอกชน และยังเร่งรัดให้ กทพ.เดินหน้าเจรจาต่อไป การที่ประธานบอร์ดระบุว่าอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ กทพ.แพ้ และกระทรวงการคลัง อัยการสูงสุด กฤษฎีกา ฯลฯ ได้ยืนยันตามแล้วนั้น ความเห็นเหล่านี้เป็นข้อมูลประกอบ ไม่ได้เป็นคำสั่งหรือนโยบายที่บังคับให้บอร์ด กทพ.ต้องปฏิบัติตาม.

เมื่อเย็นวันที่ 18 พ.ค. ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ. มีรายงานว่า พล.อ.สุชาติ วิวรรธน์ ประธานบอร์ด กทพ. ได้เรียกประชุมบอร์ด กทพ. วาระพิเศษเร่งด่วน 19 พ.ค. 2559 00:24 19 พ.ค. 2559 04:44 ไทยรัฐ