วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการพัฒนาชุมชน จัดคัดสรรสุดยอดโอทอป 59 ผู้ผลิตเข้าร่วมกว่าหมื่นราย

กรมการพัฒนาชุมชน คัดสรรสุดยอดสินค้าโอทอป ปี 2559 ตามนโยบายรัฐบาล อยากเห็นการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้ โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมคึกคัก กว่า 1 หมื่นราย...


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion) ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากเห็นการรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้านในการใช้ภูมิปัญญาของตนเองในการสร้างรายได้ที่มีความมั่นคงยั่งยืน จึงได้สนับสนุนส่งเสริมสินค้าโอทอปให้มีโอกาสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง คือ มีโอกาสได้พัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยมีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างดี

ด้าน นายอภิชาติ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2559 ระดับประเทศ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ระหว่างวันที่ 17-26 พฤษภาคม 2559 เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปที่ผ่านการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ปี 2557-2558 จำนวน 40,694 กลุ่ม/ราย มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ลงสมัครคัดสรรทั้งหมด 11,555 กลุ่ม/ราย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะทำการคัดสรรในปีนี้ มี 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีหน่วยงานร่วมคัดสรร ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับผิดชอบประเภทอาหาร, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบประเภทเครื่องดื่ม, กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย, กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และ กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

สำหรับกรอบการคัดสรร จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกได้ มีความแข็งแกร่งของตราผลิตภัณฑ์ มีการผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม มีมาตรฐาน โดยมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ จะประกาศผลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

“การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปนั้น จะดำเนินการทุกๆ 2 ปี เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนา และจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

กรมการพัฒนาชุมชน คัดสรรสุดยอดสินค้าโอทอป ปี 2559 ตามนโยบายรัฐบาล อยากเห็นการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้ โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมคึกคัก กว่า 1 หมื่นราย... 18 พ.ค. 2559 22:32 19 พ.ค. 2559 00:54 ไทยรัฐ