วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุรชัย' ชี้คำถามพ่วงเลือกนายกฯ เป็นหลักประกันสานงานปฏิรูป

"สุรชัย" แจงคำถามพ่วงเป็นไปตามกระบวนการของ รธน.ชั่วคราว ชี้ให้รัฐสภาเลือกนายกฯ เพื่อเป็นหลักประกันสานงานปฏิรูป ยันให้ประชาชนตัดสินใจเองไม่ต้องชี้นำ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 59 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง บรรยายหัวข้อคำถามพ่วงท้ายของ สนช. ว่า ยืนยันว่า เราตั้งคำถามเพิ่มเติมไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ไม่ใช่ สนช.อยากตั้งเอง จึงอยากให้ครู ก.ช่วยชี้แจงในระดับต่อไปด้วย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้วางกลไกให้มีการปฏิรูปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลการปฏิรูป วุฒิสภามีหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัด ส่วนรัฐสภามีหน้าที่รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน คนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คือ นายกรัฐมนตรี สนช.จึงเห็นด้วยกับความเห็นของสปท. ที่เสนอให้ตั้งคำถามว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 5 ปีแรก ให้สมาชิกรัฐสภาเลือกนายกฯ ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล ผู้ต้องรับผิดชอบการปฏิรูปให้ต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหลักประกันระหว่างรอยต่อของประเทศว่า การปฏิรูปจะยังดำเนินต่อไป ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่า คำถามนี้ขัดแย้งกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญนั้น ก็ไม่ใช่ ตรงกันข้ามกลับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญ โดยสนช.มาช่วยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้จริง ทำให้ตัวละครทั้ง 3 อย่าง รัฐบาล วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร มีความชัดเจน ถูกหรือผิดต้องให้ประชาชนตัดสินใจ เราจะไม่ชี้นำ.

"สุรชัย" แจงคำถามพ่วงเป็นไปตามกระบวนการของ รธน.ชั่วคราว ชี้ให้รัฐสภาเลือกนายกฯ เพื่อเป็นหลักประกันสานงานปฏิรูป ยันให้ประชาชนตัดสินใจเองไม่ต้องชี้นำ 18 พ.ค. 2559 18:01 18 พ.ค. 2559 21:24 ไทยรัฐ